Weggevoerd

Alle opgepakte mannen (ook uit de Chr. Geref. Kerk) werden naar de consistorie in de Westerkerk gebracht. Daar las ds. W.E. Gerritsma ter bemoediging Psalm 121 voor:

‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen
Waarvan ik dag en nacht
Des hoogsten bijstand verwacht
Mijn hulp is van de Heer alleen
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde

 

Voordat de in totaal zevenenveertig mannen werden afgevoerd in een bus en een vrachtwagen zagen verschillende gemeenteleden nog kans wat dingen te overhandigen. Dat ging om wat boterhammen of roggebrood, een bijbeltje, een stukje zeep, scheerspullen of briefjes met bemoedigende woorden. Via de Koepel in Arnhem kwamen ze terecht in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort. Verscheidene mannen kwamen bij buitencommando’s te werken. Bij een bombardement op vliegbasis Soesterberg vielen diverse slachtoffers Onder hen was ook Johan Korten die enkele dagen later overleed, Anderen raakten gewond of blijvend gehandicapt.