Invulling werkzaamheden van ds. Riemer Faber tijdens zijn ziekteverlof.

Zoals al eerder vermeld in KerkVenster waren wij als kerkenraad en predikantenteam van mening dat er een spoedig een invulling zou moeten worden gezocht voor het (crisis)pastorale werk in de Wijk IJzerlo, tijdens het ziekteverlof van Riemer Faber.

Vanzelfsprekend is er ook overleg geweest met het wijkteam van IJzerlo, en hebben wij dit ook besproken met Riemer Faber.

Als kerkenraad, predikantenteam en het wijkteam van IJzerlo zijn wij zeer verheugd en dankbaar, dat Marieke en Wytze Andela bereid zijn gevonden om deze taak op zich te nemen.

Per 1 maart j.l. zullen zij ons ondersteunen in het pastorale werk in de wijk IJzerlo.

Marieke en Wytze zullen zich voornamelijk bezighouden met het crisispastoraat.

In de afgelopen weken hebben zij al (hernieuwd) kennis gemaakt met het wijkteam van IJzerlo, en is er ook al overleg geweest over de vervolgstappen en het invullen van deze werkzaamheden. Zij hebben gezamenlijk een tijdelijke overeenkomst voor 0,2 fte aangenomen, (d.w.z. plm. 8 uur per week).

Deze uren zullen, in overleg met het wijkteam nog nader worden ingevuld.

Op het moment van schrijven van dit artikel is nog niet geheel duidelijk hoe de communicatielijnen zullen gaan verlopen, en wie als aanspreekpunt voor de wijk IJzerlo zal fungeren.

Voor deze informatie verwijs ik u naar het wijkbericht van de wijk IJzerlo elders in dit blad.

De resterende werkzaamheden zullen door de predikanten, kerkelijk werkers en het wijkteam van IJzerlo worden ingevuld.

Voor het invullen van de openstaande kerkdiensten zal er ook een beroep worden gedaan op predikanten van buiten onze eigen gemeente.

Hierbij willen wij het predikantenteam en het wijkteam van IJzerlo nogmaals bedanken voor hun inzet in de afgelopen maanden.

Ook willen wij Marieke en Wytze Andela nogmaals bedanken voor het feit dat zij deze taak op hun willen nemen, en hen heel veel plezier, succes, sterkte en Gods zegen toewensen voor de komende tijd.

Daarnaast willen we ook Riemer Faber alle sterkte toewensen in de komende tijd, en dat hij in alle rust kan werken aan zijn herstel, wetende dat zijn geliefde wijk in goede handen is.

Namens de kerkenraad en het predikantenteam.         Gerard Helmink, voorzitter

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Een bijzondere vraag

Eind februari belde Gerard Helmink, de voorzitter van de kerkenraad, ons op met de vraag of wij komende maanden het crisispastoraat in Wijk IJzerlo op ons zouden willen nemen. Het was een vraag die allerlei gedachten en gevoelens opriep. We hebben immers ons werk in Neede, dat we juist komende tijd willen afbouwen om het wat rustiger aan te kunnen doen. Maar het voelde niet goed om ‘nee’ te zeggen op de vraag van Aalten. Daarom hebben we de voorzitter teruggebeld met de mededeling dat we het willen proberen. Zo zult u ons gezicht komende tijd in KerkVenster zien en zullen we ons best doen in Wijk IJzerlo.

De vraag aan ons is om het crisispastoraat op te pakken. Dat zijn ernstig zieken, uitvaarten en andere dringende pastorale zaken. Er is daarvoor één dag in de week vrijgemaakt (0,2 fte). Dat betekent dat we niet alles wat ds. Faber aan pastoraat deed kunnen oppakken, maar wel het meest noodzakelijke. Hopelijk hebt u hiervoor begrip.

Omdat we natuurlijk regelmatig in Neede zijn, zal het contact via de scriba verlopen. Dus wilt u een beroep op ons doen, bel dan Henk Heusinkveld.

Met vertrouwen zijn we zo op 1 maart begonnen in wijk IJzerlo, in samenwerking met het wijkteam. We sluiten dit bericht graag af met een goede wens naar onze collega ds. Riemer Faber: dat Gods zegen hem sterken mag.

Met een hartelijke groet,

ds. Wytze Andela en ds. Marieke Andela-Hofstede
Lijsterbeslaan 15
0543-478797
andelhof1@gmail.com (W.A.) en andelhof2@gmail.com (M.A-H)