Wijkdag Haart-Heurne 23 juni 2019

Op zondagmorgen 23 juni kwamen wij als wijk Haart-Heurne samen voor een openluchtdienst bij d’n Heurnsen Tref aan de Brethouwerweg.

Om 9.30 uur begon de dienst. Het was een heel zonnige dag, maar het was te zonnig om buiten te zijn! Gelukkig konden we heel goed binnen zitten. Het thema van de dienst was: ‘Kijk … met verwondering’.

In de dienst stonden deze woorden van Jezus centraal: ‘Kijk eens naar de bloemen die groeien in het veld’. (Matteüs 6:28)

Johan Klein Nibbelink verzorgde met zijn gitaar de muzikale begeleiding en zong op een indrukwekkende manier ook het mooie lied ‘Everything’van Lauren Daigle.

Verder zongen wij mooie liederen over de schoonheid van de schepping.

Met de kinderen hadden wij een gesprek over de vraag wat een wonder is.

Met een schaal water en twee bootjes van papier en wat groene zeep werd een proefje gedaan. Het ene bootje schoot naar de overkant, en het andere bleef gewoon liggen. Hoe kon dat? Het leek wel een wonder! De dominee legde aan de kinderen uit dat hier sprake was van het zogenaamde ‘Marangoni-effect’.

Thijs las toen het volgende gedicht voor:

Alle dingen mooi en prachtig,

alle wezens groot en klein,

alle dingen wijs en machtig,

omdat ze door God geschapen zijn.

De collecte in de dienst was bestemd voor stichting ‘Joanne Foundation’.

Deze stichting werd opgericht om het werk voort te zetten dat Joanne Noordink in Oeganda is begonnen. Joanne wilde de kinderen die zij in Oeganda had leren kennen, kansen geven op een betere toekomst. Na haar dood in 2008 hebben familie en vrienden de handen ineengeslagen om Joanne’s droom te realiseren.

In de loop van de jaren daarna heeft de stichting haar activiteiten uitgebreid naar anderen die hun hulp kunnen gebruiken, naar scholen en naar dorpen. De opbrengst van de collecte was het mooie bedrag van € 365,61.

Na afloop van de dienst hebben we met elkaar koffiegedronken. Daarna zijn we naar de pluktuin gegaan van Toon Scholten en Marion te Stroet. Vooraf gaf Marion nog enige informatie over de tuin.

Toen we weer terugkwamen stond de soep klaar en waren de broodjes gesmeerd. We mogen  terugzien op een heel mooie openluchtdienst.

Met heel veel dank aan de voorbereidingscommissie!

 Meerdere foto’s van deze wijkdag staan in het fotoalbum Klik hier