Wijkteams archief

SAMENSTELLING WIJKTEAMS PG AALTEN

Hieronder de vier wijkbrieven. In elke wijkbrief staan de volgende gegevens:
· Adresgegevens Predikant of Kerkelijk werker(ster)
· Scriba, jeugdouderling(en)
· Sectieverdeling
· Contactpersoon bezoekmedewerker(ster).
· Ouderenpastoraat
· Plattegrond van de wijken
Bij mutaties wordt dit in de wijkbrief gewijzigd, zodat deze altijd up-to-date is.