Winkeltje Koppelhuis

Per 31 augustus 2022 is de verkoop van tweedehands kleding in
 ‘t Koppelhuis in Bredevoort weer gestopt. Behalve kledingverkoop was het ook een ontmoetingsplaats en vonden er waardevolle gesprekken plaats. Zo bleek dit initiatief een dubbel doel te dienen: zowel diaconaal als pastoraal.

De meeste kledingrestanten zijn naar  ‘Mooi voor Nop’ en ‘Doorgeefhuis Maria’ gegaan, gevestigd in het Ontmoetingscentrum De Dam aan de Damstraat 4i te Aalten. We hopen dat de overgebleven kleding daar ook mensen blij maakt. De opbrengst dit seizoen was ruim € 2.600, weer meer dan de vorige jaren! Ook in 2023 hopen de vrijwilligers ’t Winkeltje weer te openen in de zomer.