Avondgebed

Maandelijks avondgebed

Elke laatste woensdag van de maand is er een avondgebed in het jongerenhuis,
Ludgerstraat 66 in Aalten. De aanvang is om 19.00 uur.
Het is fijn en goed om met een gezamenlijk gebed ons tot God te wenden en met
eigen woorden Hem te danken en onze noden voor te leggen.
U bent van harte welkom deel te nemen.
 Wilma de Jong       kerkelijk werker
pastoraat PGA.