Kerkrentmeesters

Algemeen PGA
De kerk in balans houden, dat is de voornaamste taak van de kerkrentmeesters. Rentmeester betekend: ‘het financiële en zakelijke beheer voeren over (on)roerende goederen van iemand anders’.  Die ‘iemand anders’ zijn wij, de gemeenteleden van de PG Aalten en PG Bredevoort. We hebben als gemeentes een rijk bezit: (kerk)gebouwen, pastorieën, landbouwgronden, menskaracht in de vorm van medewerkers, predikanten, kosters, kerkelijk werkers en honderden vrijwilligers. 

De kerkrentmeesters beheren dus al het kerkelijke goed, maken daarvoor beleidsplannen en zorgen dat de financiële kant in balans blijft. Voor dat laatste wordt een beroep gedaan op ons als gemeenteleden tijdens de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’, tijdens collectes en zijn er inkomsten uit verpachting, huren en andere bronnen.

De kerkrentmeesters hebben een omvangrijke taak in de gemeente, dat is wel duidelijk.