Kerkdiensten PG Aalten & PG Bredevoort

Voorbedenboek

Vanaf Pinksteren zal er in de Oude Helenakerk en in de Zuiderkerk een voorbedenboek liggen vanaf een half uur voor aanvang van de dienst. U / jij kunt hierin zaken opschrijven die uw hart raken, dingen waar u/jij voorbede voor wilt vragen. Het vriendelijke verzoek daarbij is wel om hier geen namen te vermelden van personen, dit o.a. vanwege de privacy. De gebedspunten uit het voorbedenboek zullen worden genoemd in het gebed.

Het voorbedenboek ligt in de Oude Helenakerk vlak bij de deur aan de marktzijde; in de Zuiderkerk  op een tafel bij de ingang van de kerk.

We hopen dat meerdere mensen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Elizabeth van Deventer

 

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente  Aalten 
De PG Aalten bezit twee kerkgebouwen, de Oude Helenakerk aan de Markt en de Zuiderkerk aan de Ludgerstraat. Elke zondag wordt er in de Oude Helenakerk een liturgische ochtenddienst gehouden. De aanvangstijd is 9.30 uur. Na de dienst is er meestal koffiedrinken in gebouw Elim, naast de kerk.

In de Zuiderkerk worden zogenaamde ‘Regenboogdiensten’ gehouden. Regenboogdiensten hebben een verschillende invulling: Kinderdiensten, LeFdiensten, KIU diensten, Popdiensten. Diensten met een bijzonder karakter, die in vorm en inhoud van de traditionele manier afwijken, meestal worden ze ook begeleidt door een band of muziekgroep en hebben ze een evangelisch karakter. De aanvangstijd is om 10.00 uur. Het koffiedrinken in de Zuiderkerk vindt voor aanvang van de dienst plaats in de hal van het kerkgebouw, aanvang 9.30 uur.

Enkele keren per jaar worden er avonddiensten gehouden. Zij hebben vaak een thematisch karakter, o.a. dialectdiensten in het Achterhoeks, even songs, cantatevieringen  enz. Biddag en dankdag worden ook in een avonddienst gehouden. De ochtenddienst op Hemelvaartsdag wordt in één van buurtschapshuizen gehouden

In de ‘Stille week’ voor Pasen zijn er Vespers en een Paaswake en in de Adventsweken zijn er ook advent vespers en vieringen van het licht.

Oppasdienst
Voor kinderen tot 4 jaar is er in de beide kerken altijd een oppasdienst. In de Oude Helenakerk is die in gebouw Elim (naast de kerk). In de Zuiderkerk is dat in zaal 2.

Kinderenevendienst
Bij de ochtendvieringen is er kindernevendienst. Als er in beide kerken dienst is, dan is er in de Zuiderkerk kindernevendienst en is er in de Oude Helenakerk een kieskist. Wat een ‘Kieskist’ precies inhoudt klik dan hier. Bij doopdiensten is er in beide kerken kindernevendienst.

Vieringen RK Parochie St. Helena
Een aantal keren per jaar is er een viering in de Oude Helenakerk die verzorgt wordt door de RK Parochie St Helena. Na de sluiting van hun kerkgebouw aan de Dijkstraat zijn hun vieringen en andere activiteiten plaats in de Oude Helenakerk en gebouw Elim.

Protestantse Gemeente Bredevoort
De kerkdiensten in de PG Bredevoort vinden plaats in de St. Joriskerk aan de Markt in Bredevoort. Er is per zondag één dienst. In de zomertijd begint de dienst om 9.30 uur en in de wintertijd om 10.00 uur.
Enkele keren per jaar is er een Anders Dan Anders dienst (ADA dienst). Dit zijn diensten met een alternatief karakter. Deze diensten zijn in de regel op een avond. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.|
Een aantal keren per jaar is er koffiedrinken na de dienst. Dit wordt bekend gemaakt op het kerkdienstenrooster.
De PG Bredevoort beschikt over een eigen website: www.pkn-bredevoort.nl

Katholiek contact
De PG Bredevoort geeft onderdak aan de katholieke gemeenschap van Bredevoort, die werken onder de naam: Katholiek Contact. Dit gebeurt door middel van Oecumenische vieringen en andere activiteiten.
Activiteiten worden bekend gemaakt in KerkVenster en op de website kerkvenster.nl