Actueel

Op 12 november is d’r waer een dialectdienst. Dén wördt dizze kaere georganiseerd deur een boerengespreksgroep. Anleiding um een gespreksgroep te beginnen was vooral pastoraal: wat gebeurt daor bi’j de boer? Kump e niet in de knel met de stapelende regelgeving?

In eerste instantie denk i’j dan al snel dat dat wel enen groten klaagzang zal waen ewest, want d’r kump nogal wat op het bordjen bi’j den boer teggenwoordig. Maor het tegendeel is waor: het gesprek ging alleraerst over onze wortels. Wat is ow geboortegrond en hoe bu-j geworteld? Hoe stao-j as boer of boerin in het laeven en hoe kump dat dan? Daor blek al rap dat wi’j eilijk allemaole heel arg begaon bunt met onzen umgeving en dat iederene d’r wel van aovertuugd is dat d’r wel wat veranderen mot. Starker nog, daor bunne wi’j as boer al elken dag met bezig. Wi’j laeft in het butengebied en hebt met de grillen van de natuur te maken. Daor probaere wi’j ons op an te passen. I’j hoeft ons niet te vertellen dat het klimaat verandert. Wi’j ondervindt dat zelf ok.

As boer bu-j gewönd um met veranderingen umme te gaon en die op te pakken, al spölt natuurlijk wel mét dat wi’j ok alle dage brood op de planke mot brengen. Wat het teggenwaordig wel lastig mek is dat iederene d’r verstand van dech te hebben. Now vindt de meesten ‘t prima um es met een ander aover ‘de landbouw’ te praoten en wi’j hoeft et ook niet altied ens te waen, maor a-j now melkveeholder bunt en de beeste het hele jaor binnen holt, dan bu-j jô bi’jnao crimineel. Terwijl den boer echt het beste veur hef met ziene beeste. Dit frustreert menig boer en dat mek het wark der niet altied plezaeriger op. In d’n groep hef iederene heel völle liefde veur het vak, maor het vrög ok heel völle van ow as mense en de vraog is of i’j dat met de druk van de butenwereld ok vol könt hollen.

Op moment liekt het jô ok wel as of de hele weld in brand staet. Lao-w dan proberen met mekare, ieder op ziene eigen plaatse en maniere, de weld een klein betjen mooier te maken.

In dizzen dienst zölle wi’j  naodenken over het thema: ‘Grond van laeven’. Dit doe-w onder begeleiding van Netty Hengeveld. NooTzaak zal voor de muzikale ondersteuning zorgen.

Wi’j ziet ow geerne op 12 november um 10.00 uur in de Zuderkerke in Aalten.