Actueel

Diversiteitsdienst

In vervolg op de Pride-viering in juni vorig jaar, tijdens de Pride-maand van de Achterhoek, is er op zondag 14 mei (moederdag) een diversiteitsdienst in de Zuiderkerk. Aanvang: 09.30 uur. Het belooft (weer) een mooie viering te worden. Het koor Friends uit Lichtenvoorde zal onder leiding van Johan Klein NIbbelink muzikale medewerking verlenen. Na de dienst gezellig napraten met koffie, thee of soep met een broodje.  Iedereen is van harte welkom!

Op woensdag 7 juni is er in het kader van de Pride-maand vanaf 19.30 uur een ontmoetingsavond gepland voor mensen uit de LHBTIQ+-groep in het Jongerenhuis aan de Ludgerstraat 66 in Aalten. Van harte welkom!

  1. Elizabeth van Deventer

 Hemelvaartsdag Aalten 2023

Dauwtrappen of een Kerkdienst bijwonen?

Donderdag 18 mei 2023 is het Hemelvaartsdag. Traditioneel wordt er dan in een buurtschap een kerkdienst gehouden; dit jaar op de Haart bij ‘de Ringkamp’, aan de Huiskermatedijk.

Voorganger is ds. Hendrik Jan Zeldenrijk en de Eschbloazers zorgen voor de

muzikale ondersteuning. De dienst begint om 10.00 uur. Vanaf 09.30 uur en ook na de dienst is er koffie en thee. Het krentenbrood zal ook dit jaar niet ontbreken. De collecte is bestemd voor het jaarproject van de diaconie: Moldavie.

Dit wordt kort toegelicht door iemand van werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij.

Voor de kinderen is er een speurtocht uitgezet.

Op de pagina van ‘Andersumme’ staat waar je kunt starten.

Voor het dekken van de onkosten staat er een ‘karnemelkbusje’.

Voor de fietsliefhebbers is er route met een omweg naar de Ringkamp. Deze route kun je afhalen bij gebouw Elim tussen 08.30 uur en 08.45 uur.

Iedereen is van harte welkom.

De dienst is niet te volgen via de Kerkradio en/of KerkBeeld.

De voorbereidingscommissie

 Belijdenisdiensten

Nog niet eerder in mijn loopbaan heb ik mogen meemaken dat twee mensen kort na elkaar en los van elkaar besloten om belijdenis te doen van hun geloof: Eline Groot Nibbelink en Maaike van den Brink. Omdat ze allebei op heel verschillende manieren op dit punt van hun geloof zijn gekomen zijn het twee verschillende diensten geworden, en op twee verschillende momenten. Eline gaat op 21 mei belijdenis doen en heeft haar black-gospelkoor Benediction uit Enschede uitgenodigd. Om 10:00 uur in de Zuiderkerk. Maaike van den Brink doet belijdenis een week later op Pinksteren, 28 mei. Dat wordt een bijzondere Lefdienst samen met ‘Arise!’ Uiteraard ook om 10:00 uur  in de Zuiderkerk. Dat twee mensen die belijdenis doen in onze gemeente raakt me. Het laat zien hoe God altijd dichtbij mensen blijft, ook in onze tijd. Voor de hele PGA is dit bijzonder en ik hoop velen van u te zien.

Diversiteitsdienst

In vervolg op de Pride-viering in juni vorig jaar, tijdens de Pride-maand van de Achterhoek, is er op zondag 14 mei om 09.30 uur (moederdag) een diversiteitsdienst in de Zuiderkerk.

Met een aantal mensen zijn we inmiddels begonnen met de voorbereiding van deze dienst. Het belooft (weer) een mooie viering te worden. Het koor Friends, onder leiding van Johan Klein Nibbelink, zal haar muzikale medewerking verlenen.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst en de koffie/thee/ranja en wat lekkers na de dienst. Zet de datum alvast in de agenda! 

Elizabeth van Deventer

ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com

tel. 06 1085 5041