Kindernevendienst

Elke zondag is er een kindernevendienst. In de Oude Helenakerk als er in de Zuiderkerk geen dienst is. In de Zuiderkerk een kindernevendienst als er ook een andere kerkdienst is. In de Oude Helenakerk is er dan een Kieskist beschikbaar. Kinderen kunnen dan bij hun ouders in de kerk blijven en kunnen iets kiezen uit de kieskist. In de kieskist zit van alles om te kleuren, om te lezen of wat anders om te doen.
Met de kindernevendienst willen we de kinderen zoveel mogelijk bij de kerkdienst betrekken. De kinderen gaan met ouders of begeleiders naar de kerk en op het moment dat het daar ‘te moeilijk’ wordt, verlaten ze de dienst om op hun eigen niveau uitleg te krijgen over het Bijbelgedeelte dat deze zondag op het rooster aangegeven staat.
Afhankelijk van het aantal kinderen worden ze verdeelt over twee groepen, afhankelijk van hun leeftijd. Er wordt een verhaal verteld en daarna volgt de verwerking middels een vraaggesprek, spelletje, knutselwerkje maken enz. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk. 

Vieren doe je samen!
Tijdens een ‘gewone’ zondagochtenddienst, bij een Regenboogdienst of op de kindernevendienst: een kerkdienst is dé plek waar je viert dat je bij God en elkaar hoort. Iedereen beleeft dit op zijn of haar eigen manier en wát een luxe dat we in Aalten kunnen kiezen voor de vorm die ons het meest aanspreekt. Ook kinderen beleven de kerkdienst elk op hun eigen manier.
De één gaat het liefst naar een kinderdienst, de ander gaat liever naar de kindernevendienst (even lekker in beweging en samen met leeftijdsgenootjes met het Bijbelverhaal aan de gang). Weer een ander blijft juist liever in de (gewone) dienst.
Om kinderen zich thuis te laten voelen in een kerkdienst organiseren we ongeveer zes keer per jaar een kinderdienst en is er elke week kindernevendienst (zie agenda jeugdwerk op de Andersumme). En natuurlijk zijn kinderen altijd welkom om in een ‘gewone’ zondagochtenddienst te komen. Een ‘gewone’ kerkdienst is vaak gericht op denken en luisteren. Om ook andere delen van je mens-zijn aan te spreken is er een ‘Kieskist’ in de Oude Helenakerk wanneer er in de Zuiderkerk ook een kerkdienst is.

Wat is een Kieskist?
De kieskist geeft kinderen (en volwassenen, als ze dat willen) de mogelijkheid om op creatieve wijze betrokken te zijn bij de kerkdienst en te verwerken wat er aan bod komt in de liturgie.
 (Zie ook https://jop.nl/werkvormen/kieskast)
 In de kieskist zitten verschillende materialen waarmee je op een rustige manier tijdens de kerkdienst aan de slag kunt. Denk aan: een etui met (kleur)potloden en een pen, schetsblokken, puzzelbladen, kleurplaten, meeschrijfboekjes, Bijbelse prentenboeken, enzovoort. Voor de dienst begint mag je iets uitzoeken wat jou helpt om je thuis te voelen, om mee te doen en beter te kunnen luisteren.
Dit mag je meenemen naar je plek in de bank. Het kan dus zijn dat er wat meer beweging en geluid is. Zachte speelgeluiden zoals ritselen, het geluid van potloden over papier en af en toe gefluister horen erbij. Dat is niet erg, maar wel goed om daar bewust van te zijn.
Na de dienst leg je de spullen weer terug. De kieskist is voor iedereen. Het is belangrijk dat er in de kieskist materiaal te vinden is dat jou helpt om je beter thuis te voelen. Dus: wat moet er volgens jou zo-wie-zo in de kieskist? Wat helpt jou om mee te doen en beter te kunnen luisteren?
Mail je ideeën naar: jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl en je mag me natuurlijk ook altijd even aanspreken.

Waar kun je de Kieskist vinden en hoe ziet hij eruit?
In de Oude Helenakerk zal een kieskist staan onder de info tafel.