Kerkenraad PG Aalten

Het moderamen; v.l.n.r. Jan Hoftijzer, namens de diaconie; ds. Hendrik Jan Zeldenrijk, namens de predikanten; Marc Heideman, namens de ouderlingen; ds. Wim Everts, namens de predikanten; Jaquelien Leliveld – Doornink, was scriba is opgevolgd door Wim Bulsink (niet op de foto); Henry van Eerden, namens de jeugdraad; Gerard Helmink, voorzitter; Jan van Schijndel, namens de kerkrentmeesters.

Kerkenraad PG Aalten

De Protestantse Gemeente Aalten is ontstaan in juni 2006 uit een fusie van de Gereformeerde Kerk van Aalten en de Hervormde Gemeente van Aalten en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
De PG Aalten is verdeeld in vier wijken, genoemd naar de buurtschappen van Aalten, te weten: Barlo/Dale, Haart/ Heurne, Lintelo en IJzerlo. De buurtschap ‘t Klooster, de buurt Hollenberg en een gedeelte van de buurtschap Haart behoort tot de PG Bredevoort.
Het dorp Aalten is verdeeld in vier evenredige wijken die bij elke buurtschapwijk zijn ingedeeld. 

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Moderamen (dagelijks bestuur):

Het moderamen vergadert één keer per maand en verder zoveel als gewenst wordt. Het moderamen bereidt onder ander de agenda voor van de kleine kerkenraadsvergadering en handelt zaken af wat in hun takenpakket zit.

Kleine Kerkenraad:  De kleine kerkenraad vergadert éénmaal per maand en bespreek de agenda die het moderamen heeft voorbereidt. Zij handelen zaken af waarvoor zij gemeanderd zijn door de grote kerkenraad. Zij bereiden beleid vraagstukken voor waarover de grote kerkenraad gaat beslissen.

Grote Kerkenraad:  De grote kerkenraad komt bij elkaar wanneer dit gewenst is, bijvoorbeeld bij beleidszaken, bespreking begrotingen en jaarrekeningen, benoeming ambtsdragers etc.

Mailadres kerkenraad PG Aalten: scriba.aalten@kerkvenster.nl
website: www.pkn-bredevoort.nl