Kerkbalans

Elk jaar wordt in de derde week van januari de actie Kerkbalans gehouden. Alle leden woeden dan gevraagd een (vrijwillige) bijdrage te leveren voor het kerkenwerk in onze gemeente. De kerk is een ANBI instelling en daardoor is uw gift aftrekbaar voor uw belastingaangifte, mits u daarvoor in aanmerking komt. U kunt ook tussentijds een gift voor het kerkenwerk overmaken

Betalingen kunt u in één keer doen maar u heeft ook de mogelijkheid om de bijdrage in termijnen te betalen, gespreid over het jaar.
U kunt de bijdrage betalen door deze over te maken op onze bankrekening: NL 26 RABO 0373714688 of via onze webshop: https://site.skgcollect.nl/140/pagina/2341/kerkbalans-pg-aalten.html