Overdenking

D’ olde roop

Heeft u dit jaar het geluid van de midwinterhoorn al gehoord? ‘D’olde roop’, die ‘oude roep’?

Volgens de website van de heemkunde kring Bergh komt dit oeroude gebruik voort uit de germaanse tijd toen men met het klagende geluid van de hoorn boze geesten (als bijvoorbeeld duisternis) trachtte te verjagen. Met de kerstening zou het gebruik gebleven zijn, maar werd het betracht als een vreugderoep (d’olde roop) als aankondiging van de geboorte van het kerstkind.

Met de lezing op tweede adventzondag (Lucas 3:1-6) komt een andere ‘olde roop’ tot ons. De oproep die Johannes de Doper doet is een oproep tot inkeer en omkeer. Uit deze oproep klinkt de hoop en verwachting op een nieuw begin. Een verlangen naar een leven van vrede en gerechtigheid in verbondenheid met de Eeuwige en het uitzien naar Hem die komt en mensen doopt met de heilige Geest (volgens Lucas 3:1-16).

Gedurende de adventstijd, die dagen van het jaar met het minste daglicht, de ‘donkere dagen voor kerst’ brengen wij de meeste tijd binnenshuis door. Dit nieuwe begin van het kerkelijk jaar waarin wij uitzien naar het kerstfeest nodigt ons uit niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk uit ‘naar binnen te keren’. Om gehoor te geven aan de ‘oude roep’ van Johannes de Doper om tot inkeer en misschien tot omkeer te komen. Om in verbondenheid met de Eeuwige te blijven. Om ons leven te leven, geïnspireerd door Hem wiens geboorte we met Kerst vieren. Hij die zichzelf het Licht voor de wereld noemt en zegt dat ieder die Hem volgt, licht heeft dat leven geeft (Johannes 8:12).

Ook in onze tijd klinkt het verlangen naar een menselijke maat, naar stabiliteit, gerechtigheid, naar vrede. Ook wij ervaren om veel verschillende redenen (existentiële) angst, onzekerheid en chaos.

Maar anders dan Johannes de Doper in zijn tijd weten wij dat met Jezus diegene gekomen is die Johannes verwachtte. Weten wij dat wij, als zijn volgelingen, licht hebben dat leven geeft. Dat mag ons kracht, levensmoed en doorzettingsvermogen geven. Wij mogen mét Hem het verlangen naar Gods licht, liefde, gerechtigheid en vrede in onze wereld brandend houden, voorleven en aan elkaar doorgeven. Het is dit Licht dat alle duisternis overwint…steeds opnieuw.

                                                                   Moge het zó zijn.

 

Het Licht is uitgezaaid 

 

Het Licht is uitgezaaid,

dit stralend Woord van den beginne;

een ster geboren, die

ons wijst waar God zich hier laat vinden.

Dit Licht zal als een lopend vuur

de nacht voor altijd overwinnen.

Het Licht is uitgezaaid

en niet door weer en wind te doven.

Hoe diep het donker ook,

wij zullen in zijn kracht geloven.

Want ook de langste nachten gloeit

dit Licht als Morgenster te boven.

Het Licht is uitgezaaid

in ons, opdat wij zullen stralen.

In onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen.

Maak ons tot sterren in de nacht

voor al wie met ons adem halen. (Sytze de Vries)

 

U allen een bezinnelijke adventstijd gewenst,
Met een hartelijke groet, uw kerkelijk werker pastoraat,    
                                                                        Wilma de Jong