PG Aalten

Protestantse Gemeente Aalten

De PG Aalten is ontstaan in juni 2006 uit een fusie van de Gereformeerde Kerk van Aalten en de Hervormde Gemeente van Aalten en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
De PG Aalten telt ruim 3600 Belijdende leden, ruim 1900 geboorteleden  en kent ruim 3200 pastorale eenheden, verdeeld over het dorp Aalten en de buurtschappen Barlo, Dale, Lintelo, IJzerlo, Heurne en Haart.

De buurtschap ‘t Klooster, de buurt Hollenberg en een gedeelte van de buurtschap Haart behoort tot de PG Bredevoort.
Het dorp Dinxperlo en De Heurne behoren ook tot de burgerlijke gemeente Aalten maar vormen kerkelijk de zelfstandige gemeente Dinxperlo.

De PG Aalten is verdeeld in twee wijken: Noord en Zuid, beide met een eigen wijkteam van predikanten , pastorale medewerkers en bezoekmedewerkers. Een volledig overzicht van deze twee wijkteams en het pastoraat vindt u door hier  te klikken.

Postadres
Ludgerstraat 64
7121 EM Aalten

Kerkelijk Bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-473250,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op maandag –
dinsdag – donderdag – vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bankrekening
Protestantse Kerk
SKG
NL 26 RABO 0373714688

Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink
Thijsweg 8,
77122 KH,
tel. 0543-466123

Scribaat:
e-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Ger-Jan Voerman,
tel. 0543-475957
06-23465194

Koster: Erik Bekkers
Tel. 0543-476012
06.29001110
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk
Arjen Timmers
06-13910450
e-mail:
oudehelenakerk@ kerkvenster.nl

Gebouw Elim
Erik Bekkers
06.29001110
e-mail:
ebekkers@upcmail.nl

Protestantse Bezoek Dienst
e-mail: h.w.rutgers
@kpnmail.nl

banknummer
NL 72 RABO 0300 2165 72

Kerkbeeld
multimedia@pgaalten.nl

College van Kerkmusici:
Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-453027 (privé),
tel. 0573-454047 (werk).
Mobiel 06.51491064
gerard@wesselinkmakelaars.nl

Cantor/Organist:
Harry van Wijk, 
tel. 0625126243. 
harry@harryvanwijk.nl

College van kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97, 7122 ZN, 
Tel. 0543-473734;
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang)
of via bestelformulier
via het Kerkelijk Bureau
of bestellen via: 
www.kerkvensterwebshop.nl

Diaconie Protestantse Gemeente
Postadres:
Ludgerstraat 64, 7121 EM,
Bankrek.nr:
NL 41 RABO 0300216548

Voorzitter Diaconie
Geert Kobus,
Markerinkdijk 34, 7122 RK,
tel. 0543-452026 /
06-20752180,
e-mail:
kobus.geert70@gmail.com

Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Ineke Kraaijenbrink,
tel. 0543-476967

Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
tel. 0543-475450

Hulp Ver Weg Dichtbij
Bankrekeningnummer:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@ kerkvenster.nl

Beamteam
multimedia@pgaalten.nl