PG Aalten

Protestantse Gemeente Aalten
De PG Aalten is ontstaan in juni 2006 uit een fusie van de Gereformeerde Kerk van Aalten en de Hervormde Gemeente van Aalten en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
De PG Aalten is verdeeld in vier wijken, genoemd naar de buurtschappen van Aalten, te weten: Barlo/Dale, Haart/ Heurne, Lintelo en IJzerlo. De buurtschap ‘t Klooster, de buurt Hollenberg en een gedeelte van de buurtschap Haart behoort tot de PG Bredevoort.
Het dorp Aalten is verdeeld in vier evenredige wijken die bij elke buurtschapwijk zijn ingedeeld. Uitgebreide informatie over het pastoraat vindt u onder: Algemeen PGA en over de wijkindeling onder: 

Wijkindeling PGA klik hier

Postadres
Ludgerstraat 64
7121 EM Aalten

Kerkelijk Bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-473250,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op maandag –
dinsdag – donderdag – vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bankrekening
Protestantse Kerk
SKG
NL 26 RABO 0373714688

Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink
Thijsweg 8,
77122 KH,
tel. 0543-466123

Scribaat:
Dick Jansen, 
Singelweg 15, 
7123 AB  te Aalten
e-mail:
scriba.aalten@kerkvenster.nl

Oosterkerk
tel. 0543-471469
Erik Bekkers,
tel. 0543-476012
06-29001110
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl

Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Ger-Jan Voerman,
tel. 0543-475957
06-23465194
Theo Luiten
tel. 0543-451038
06-53266215
Dick Wikkerink
e-mail:
zuiderkerk@
kerkvenster.nl

Oude Helenakerk
Arjen Timmers
06-13910450
e-mail:
oudehelenakerk@
kerkvenster.nl

Gebouw Elim
tel. 0543-472896
Erik Bekkers
Tel. 0543-476012
06.29001110
e-mail:
elim@kerkvenster.nl

Protestantse Bezoek Dienst
e-mail: h.w.rutgers
@kpnmail.nl

banknummer
NL 72 RABO 0300 2165 72

Kerkbeeld
kerkbeeld@kerkvenster.nl

College van Kerkmusici:
Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-453027 (privé),
tel. 0573-454047 (werk).
Mobiel 06.51491064
gerard@wesselinkmakelaars.nl

Cantor/Organist:
Harry van Wijk, 
tel. 0625126243. 
harry@harryvanwijk.nl

College van kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97, 7122 ZN, 
Tel. 0543-473734;
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang)
of via bestelformulier
via het Kerkelijk Bureau
of bestellen via: 
www.kerkvensterwebshop.nl

Diaconie Protestantse Gemeente
Postadres:
Ludgerstraat 64, 7121 EM,
Bankrek.nr:
NL 41 RABO 0300216548

Voorzitter Diaconie
Geert Kobus,
Markerinkdijk 34, 7122 RK,
tel. 0543-452026 /
06-20752180,
e-mail:
kobus.geert70@gmail.com

Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Willy Stronks-Sikking,
tel. 0543-474005

Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
tel. 0543-475450

Hulp Ver Weg Dichtbij
Bankrekeningnummer:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Beamteam
beamteampknaalten@gmail.com