Groene kerk zijn in deze tijd

Groene Kerk Nieuwsbrief

Wie meer wil weten wat er allemaal gebeurt en mogelijk is als Groene Kerk en vooral op de hoogte gehouden wil worden over allerlei activiteiten en bijeenkomsten, kan zich abonneren op de nieuwsbrief van de Groene Kerk Nederland.

Ga naar www.groenekerken.nl Op de beginpagina is al veel te vinden over actuele zaken; een blok met nog meer nieuws; de vorige nieuwsbrieven en een actuele agenda. Onderaan op deze pagina vind u de mogelijkheid om u aan te melden voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt telkens aan het eind van de maand.

In het overzicht van de kerken kan u een plaatsnaam intypen als u benieuwd bent welke kerken nog meer een Groene Kerk zijn. Bijvoorbeeld een gemeente waar u geboren bent of jarenlang gewoond heeft.  Zo is dan te vinden wat door die gemeente gedaan wordt. Uiteraard ook door onze eigen gemeente Aalten.

Mocht u vragen hebben voor onze leden van de Werkgroep Groene Kerk, mail dan naar: groenekerk@kerkvenster.nl

 

Groene kerk zijn in deze tijd, een Bijbelse en een maatschappelijke opdracht.

De Protestantse Gemeentes Aalten en Bredevoort zijn allereerst religieuze gemeenschappen, maar op allerlei gebied ook ondernemingen, of minstens organisaties die als een onderneming moeten worden gerund. Denk aan personeels- en financieel beleid. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoort daarbij. En volgens de Werkgroep Groene Kerk Aalten-Bredevoort mag duurzaamheidsbeleid niet ontbreken. Hopelijk is het een van de aspecten van het vijfjarenplan dat binnenkort zal worden aangeboden aan de kerkenraad van de PGA. Een zorgvuldig milieubeleid moet hiervan onderdeel zijn.
Bij dit laatste wil de Werkgroep Groene Kerk Aalten-Bredevoort een steuntje in de rug zijn voor de kerkrentmeesters en de kerkenraden van de beide kerkelijke gemeentes. Bij de PGA zijn we al een paar jaar bezig en daarom willen we u een inkijkje geven in wat er inmiddels is gerealiseerd en met welke resultaten. Hopelijk kunnen we ook voor de Protestantse Gemeente Bredevoort binnenkort iets gaan betekenen.
Met het gebruik van ecologische en fairtrade producten gaat het heel goed binnen onze gemeenschap. De koffie en thee, maar ook de schoonmaakmiddelen die gebruikt worden, zijn zo min mogelijk milieubelastend en als het kan wordt bij de inkoop ook rekening gehouden met de wijze en plaats van produceren: het kopje koffie of thee moet immers niet alleen ons goed smaken, de boeren die de koffie telen, mogen er ook financieel best beter van worden. Het gebruik van plastic en andere niet afbreekbare materialen is sterk afgenomen in de laatste jaren. Regelmatig praten leden van de Werkgroep met de kosters om de wijze van inkoop eventueel nog te verbeteren. Zoals u kunt zien onder de colofon van ons kerkblad KerkVenster, wordt het blad gedrukt op PEFC papier. Dit bestaat voor tenminste 70% uit vezels van hout uit PEFC-beheerd bos en/of gerecyclede vezels. Hiervoor verdient de Stichting KerkVenster een compliment!
Er is veel meer. Gebruik van fossiele brandstof leidt tot allerlei problemen in onze maatschappij. Van scheurende woningen in Groningen tot ademhalingsproblemen in dichtbevolkte gebieden. Ook de klimaatverandering die we haast dagelijks zelf kunnen constateren is mede een gevolg van het gebruik van die fossiele brandstoffen. Juist daarom is het zo fijn dat de PGA op dit gebied in 2021 een belangrijke beslissing heeft genomen: op diverse panden van de kerk werden zonnepanelen geplaatst.
Het is de moeite waard om de opbrengsten van deze panelen gedurende het jaar 2022 te vermelden. De totale opbrengst aan elektriciteit was 28550 kWh. Deze gratis stroom werd direct gebruikt of geleverd aan het stroomnet. Maar minstens zo belangrijk was het dat we door deze energie-opwekking gezorgd hebben dat er 11531 kg CO2 uitstoot werd vermeden. En juist CO2 is een belangrijke oorzaak van de wereldwijde klimaatverandering. Bovendien heeft Greenchoice, de energieleverancier van de PGA, namens de PGA 444 bomen laten planten in beschermde stukken regenwoud van Zuid-Amerika. Deze bomen vangen ook weer heel wat CO2 uit de lucht. Dat 28550 kWh gratis stroom ook de penningmeester van de PGA een glimlach om de mond bracht, behoeft geen betoog. Overigens, waarschijnlijk kunt u binnenkort op het grote scherm in de hal van Elim zelf zien hoeveel de panelen daar op dat moment opbrengen. Maar dit natuurlijk alleen wanneer de zon schijnt.
Een geheel ander aspect van duurzaamheidsbeleid is de actieve zorg voor onze leefomgeving, voor dieren, bloemen en planten rondom ons. In zowel Bredevoort als Aalten stelden de kerkrentmeesters een stukje schijnbaar waardeloze grond ter beschikking van de Werkgroep. Velen waren daar blij mee, want binnen enkele maanden waren de stukjes herschapen in bloemenveldjes waar het goed plukken was. Maar veel belangrijker was het dat er zoveel insecten te vinden waren op de bloeiende bloemen. Ook ontstond er nieuw bodemleven. Het was steeds weer een lust om er rond te wandelen. Nieuwe plannen liggen klaar en hopelijk zullen ook dit jaar velen, van vogels en insecten tot plukkende mensen genieten van de diversiteit op het gebied van bloemen en planten.
Voor de groentetuin bij de Zuiderkerk wordt binnenkort een zaai- en plantschema opgesteld; de oogst zal net als in het verleden naar de voedselbank gaan.
Er komen in 2023 hopelijk een of twee gemeenteavonden waarbij we u uitnodigen om te komen luisteren en mee te praten over andere aspecten van groen doen en duurzaamheid nastreven. Zowel in de kerk als bij ieder van ons thuis.
Al met al, in het afgelopen jaar is er binnen de PGA en PGB heel wat gedaan op het gebied van duurzaamheid en milieubeleid en de plannen voor dit jaar staan in de steigers. Wilt u daarbij meedenken, meld u dan gerust. Op onze vergaderingen (maximaal tien maal per jaar en slechts 1,5 uur lang) op de eerste maandag van de maand in Elim, bent u van harte welkom.
Namens de Werkgroep Groene Kerk Aalten-Bredevoort,
Jan Haring