Neem en lees

Vanaf deze editie van KerkVenster zal er informatie opgenomen worden bij de teksten van het leesrooster dat elke keer gepubliceerd wordt. We hopen dat deze extra informatie een bredere blik op de Bijbelteksten zal geven.

Omdat het de eerste keer is plaatsen we de teksten met de informatie op deze pagina.

Voor elke dag van 2024

‘Dagelijks brood’ of ‘geestelijk voedsel’, zo verwoorden Bijbellezers wereldwijd hoe zij de omgang met Gods Woord ervaren. Net als voedsel geeft de Bijbel kracht en moed voor de uitdagingen die iedere dag op ons afkomen. Maar hij doet nog veel meer: de Bijbel laat ons met nieuwe ogen naar onszelf en de wereld om ons heen kijken, en soms ervaren we dat God door een tekst heen heel persoonlijk tot ons spreekt. Daarom biedt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap ook dit jaar graag haar Bijbelleesrooster aan: voor iedere dag een Bijbeltekst om ons te voeden en te inspireren.

Uitleg bij het leesrooster

Bijbelse leesroosters zijn bijna zo oud als de Kerk zelf. In het leesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap komen verschillende eeuwenoude en wereldwijde leestradities bij elkaar.

Om de onderliggende leestradities, de samenhang met kerkelijke feestdagen en de Bijbels-inhoudelijke lijnen en verbanden duidelijk te maken, is er bij iedere maand een korte toelichting over de gemaakte keuzes.

Waar in die toelichting verwezen wordt naar ‘de Kerk’, wordt de kerk als gemeenschap van alle eeuwen bedoeld, ook al klinken in individuele kerken op zondag andere teksten.

Vaak worden teksten die volgens een bepaalde traditie of volgens het oecumenisch leesrooster op zondag worden gelezen in kleinere perikopen over de dagen voor of na een zondag verdeeld.

Het NBG-Bijbelleesrooster 2024 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen, predikant van de Oude Kerk in Amsterdam en van de Nederlandse Kerk in Duitsland.

Leesrooster van

3

vrijdag

Psalm 107:23-32

 

4

zaterdag

Psalm 107:33-43

Dodenherdenking

5

zondag

1 Johannes 4:1-10

Bevrijdingsdag

6

maandag

1 Johannes 4:11-21

 

7

dinsdag

1 Johannes 5:1-12

 

8

woensdag

1 Johannes 5:13-21

 

9

donderdag

Psalm 47

Hemelvaartsdag

10

vrijdag

Handelingen 1:1-14

 

11

zaterdag

Handelingen 1:15-26

 

12

zondag

Leviticus 23:1-14

 

13

maandag

Leviticus 23:15-22

 

14

dinsdag

Leviticus 23:23-36

 

15

woensdag

Leviticus 23:37-44

 

16

donderdag

Leviticus 24:1-9

 

17

vrijdag

Psalm 104:1-23

 

18

zaterdag

Psalm 104:24-35

 

19

zondag

Handelingen 2:1-13

Pinksteren

20

maandag

Handelingen 2:14-24

 

21

dinsdag

Handelingen 2:25-36

 

22

woensdag

Handelingen 2:37-47

 

23

donderdag

Deuteronomium 4:41–5:5a

 

24

vrijdag

Deuteronomium 5:5b-21

 

25

zaterdag

Deuteronomium 5:22-33

 

26

zondag

Deuteronomium 6:1-9

 

27

maandag

Deuteronomium 6:10-25

 

28

dinsdag

Handelingen 3:1-10

 

29

woensdag

Handelingen 3:11-26

 

30

donderdag

Handelingen 4:1-12

 

31

vrijdag

Handelingen 4:13-22

 

Met de bijbehorende uitleg

1 – 8 mei

Psalm 107 heeft in de paastijd heel oude papieren. De psalm wordt al meer dan 1000 jaar op zesde paasdag gezongen. In het huidige leesrooster klinkt hij in de aanloop naar die zondag.

9 – 11 mei

Psalm 47:6 wordt met veel Halleluja’s op Hemelvaartsdag gezongen: ‘Onder gejuich steeg God omhoog, de Heer steeg op bij hoorngeschal’. Handelingen 1 maant ons echter niet te lang naar de hemel te blijven staren.

12 – 16 mei

Leviticus zet de joodse feesten op de kalender. Pasen duurt 7 weken, op de vijftigste dag wordt de paastijd afgesloten. Het Griekse woord voor ‘vijftigste’ is pentekoste (Leviticus 23:16), dat in onze taal verbasterd is tot Pinksteren.

17 – 22 mei

Psalm 104:30 is een echte pinksterpsalm: ‘Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat’. Handelingen 2 vertelt van die adem, een windvlaag, ‘toen de dag van Pinksteren aanbrak’.

23 – 27 mei

Het boek Deuteronomium kijkt uit naar het beloofde land, net zoals wij in de paastijd mogen uitzien naar Gods koninkrijk. Ook nu de paastijd is afgesloten, lezen we nog een paar hoofdstukken door om in  Deuteronomium 5 de tien woorden en in Deuteronomium 6 het Sjema Jisrael te horen, ‘Luister Israël: de Heer onze God, de Heer is de enige’ (vers 4).

28 mei – 1 juni

We pakken de draad weer op in het boek Handelingen en lezen hoe het verder ging na Pinksteren. Het boek heet Handelingen van de apostelen – dat zouden er twaalf kunnen zijn, maar het gaat in feite vooral om twee: Petrus eerst, daarna Paulus