Wat is kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans beginnen al in het oude jaar door materialen te bestellen, publiciteit voor te bereiden, medewerkers voor te bereiden enz.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. U moet weten dat er veel geld nodig is voor onderhoud van kerkgebouwen, de kosten van de vieringen, pastoraat, jeugdwerk en aanverwante zaken met zich mee brengen.  

Daarom vragen de kerkrentmeesters elk jaar een bijdrage naar vermogen van de gemeenteleden. Een bijdrage waarmee ieder gemeentelid de verantwoordelijkheid neemt om de begroting sluitend te krijgen.

kerkaalten@kerkvenster.nl