Doopdiensten Aalten – Bredevoort

Bij geboorte ontvangt jullie wijkpredikant of kerkelijk werker, die in jullie wijk werkzaam is, graag een geboortekaartje. Zo kan hij of zij bij jullie op bezoek komen. In het gesprek of ook later kunnen jullie dan aangeven of jullie je kind willen laten dopen. De predikanten en kerkelijk werkers weten wanneer er doopdiensten gehouden kunnen worden. Graag dan tijdig (minimaal drie weken van tevoren) contact op nemen met de predikant die in de doopdienst voorgaat.

De geplande doopdiensten van de PG Aalten voor 2020 zijn:
19 januari Oosterkerk 9.30 uur ds. Folkert de Jong
16 februari Oude Helenakerk 9.30 uur ds. Wim Everts
15 maart Zuiderkerk 10.00 uur ds. Folkert de Jong
26 april Zuiderkerk 10.00 uur ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
17 mei Oosterkerk 9.30 uur ds. Wim Everts
  7 juni Oude Helenakerk 9.30 uur ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
28 juni Zuiderkerk 10.00 uur ds. Folkert de Jong
20 september Zuiderkerk 10.00 uur ds. Folker de Jong
25 oktober Oosterkerk 9.30 uur ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
13 december Oude Helenakerk 9.30 uur ds. Folkert de Jong
     Voor doopdiensten in de PG Bredevoort kunt u contact
     opnemen met ds. Ada Endeveld.