Doopdiensten Aalten – Bredevoort

Doopdiensten PG Aalten

Als u uw kind wilt laten dopen, dan kunt u contact opnemen met de predikant van dienst. Het schema van de kerkdiensten, waarin de doopdiensten ook zijn opgenomen, vindt u hier.  Neem tijdig contact op met de predikant van dient, minimaal drie weken voor de geplande dienst. De gegevens van de predikanten vindt u hier.

Doopdienst PG Bredevoort

Voor een doopdienst in de PG Bredevoort kunt u contact opnemen met ds. Ada Endeveld. Tel. 0543-538848.

Over de doop.

Over de doop.

De doop is een geschenk van God aan jou of aan jullie kind. In de doop zegt de Nabije ‘ja’ tegen jou of tegen je kind: Ja, Ik ben en blijf met jou verbonden, Ik schrijf jouw naam in de palm van mijn hand en Ik zal je door alles heen nabij zijn. Het antwoord op dat geschenk kan door een volwassen dopeling zelf worden gegeven. Als het om een kinderdoop gaat, geven de (adoptie- of pleeg-)ouders het antwoord: ja, we ervaren ons kind als een geschenk van U, God. We dragen het op aan U. Wij willen het leren te vertrouwen op U. Wilt U ons kind zegenen?

Letterlijk betekent dopen ‘onderdompelen’. Hoewel het in onze gemeente wel mogelijk is om in een bad ondergedompeld te worden, kennen we toch vooral het gebruik dat de predikant vanuit het doopvont (een Latijns woord dat ‘bron’ betekent) enkele druppels water druppelt over het hoofd(je) van de dopeling. Tijdens het besprenkelen verbindt de predikant de naam van de dopeling in één adem met die van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dit is wat je in een doopdienst ziet en hoort gebeuren. Maar onder dit zichtbare ritueel dat wij sacrament noemen, gaat een wereld aan betekenissen schuil. De doop wordt dan ook wel een zichtbaar teken van een onzichtbaar geheim genoemd.

De doop is het teken dat jij of je kind deel wordt van het lichaam van Christus. De dopeling wordt daarmee ook deel van zijn gemeenschap van mensen en dooplid van de kerk. Sinds de vergadering van de Wereldraad van Kerken (in 1982) wordt de doop door alle aangesloten kerken erkend. De doop wordt niet herhaald wanneer later wordt gekozen voor aansluiting bij een andere geloofsgemeenschap.

Vanwege het gemeenschapskarakter vindt een doop in principe plaats tijdens een zondagse eredienst, waarin de gemeenteleden beloven om de dopeling in hun midden op te nemen en hem of haar te helpen om te groeien in geloof. Bovendien wordt de naam van de dopeling bijgeschreven op de dooprol van onze kerk. Na de doop wordt de doopkaars van de dopeling ontstoken aan het licht van de Paaskaars, het licht van Christus. Daarmee bidden we de dopeling toe dat het licht van Christus in zijn of haar leven mag schijnen en dat het ook zelf de glans van dat licht mag uitstralen.

Mede namens het pastoresteam, Netty Hengeveld