Venster naar buiten

‘Venster naar Buiten’ is een rubriek met activiteiten in de regio rondom Aalten. Het criterium voor plaatsing is: De activiteit met geloof, kerk,  of maatschappij verbonden is. Persberichten kunnen wordt ingestuurd naar: website@kerkvenster.nl  De redactie beslist uiteindelijk over plaatsing.

Activiteiten

Sint Jorisconcert op 13 januari 2019: Duo Harp-Fluit

Harp en fluit. Een pracht-combinatie voor muziek in veelal Franse sferen uit de twintigste eeuw.

Het concert vindt plaats op zondag 13 januari in de Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Het begint om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur.

Meer informatie vindt u op de website: sintjorisconcerten.nl 

DE DOOD LEEFT – VOLTOOID LEVEN

Met Leo Fijen op donderdagavond 20.00 uur in de Johanneshof 24 januari 2019

De laatste tijd zijn er telkens lezingen en onderwerpen rondom de dood. En steeds blijkt er best veel belangstelling voor te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de discussies over een wetsvoorstel over ‘voltooid leven’.

Leo Fijen is eindredacteur en presentator van het programma Kruispunt van de RKK en daarmee van het best bekeken religieuze televisieprogramma van Nederland. Ook is hij de schrijver van boeken als ‘Het jaar dat mijn vader stierf’, ‘Hoe word ik gelukkig’ en ‘De ouders van Volendam’.

Leo Fijen schrijft over het onderwerp het volgende: “Rouwen om je ouders, dat betekent wachten op hun dood als dat je gegeven is. De tijd nemen om afscheid te nemen, maar ook de tijd nemen om het verlies een plek te geven. Rouwen om je ouders betekent namelijk ook dat je geen kind meer bent, dat je verweesd bent, ook al ben je vijftig, zestig jaar. Het is ook de confrontatie met je eigen dood, want je bent de volgende die aan de beurt is.

Rouwen om je ouders is ook je verzoenen met je eigen sterfelijkheid en misschien juist daardoor wel tot leven komen. Het afscheid van je ouders is pijnlijk en verdrietig, maar biedt ook kansen. Kansen om je eigen sterfelijkheid onder ogen te zien. Maar net zo goed kansen om je ouders in die laatste fase op een andere manier te leren kennen. In de diepste pijn van het afscheid liggen soms de mooiste geschenken verborgen. Die geschenken geven je ouders je en troosten je ook na hun dood.”

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,- 

U bent van harte welkom!

Leiding    Dhr. Leo Fijen

Locatie Johanneshof

Datum donderdag 24 januari 2019

Tijd 20.00 – 22.00 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de PKN-gemeenten van  Eibergen/Rekken en Neede en de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie organiseren weer een bijzondere voorstelling, een voorstelling die u niet mag missen, 1 week voor de Dag van Holocaust.

Op zondag 20 januari  2019 komt Vocalgroep Choral met een voorstelling over Etty Hillesum naar de Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50 te Eibergen. De voorstelling begint om 15.30 uur.

Het repertoire van Choral (www.vocalgroepchoral.nl) kenmerkt zich door de lichtvoetige toonzetting, de haarzuivere zangprestatie en de theatrale presentatie. ‘Eigen mensen’ – componist Henk Ruiter en tekstschrijvers Jan Blei en Frans Ort – maken grotendeels het voornamelijk Nederlandse repertoire. 
Onder grote en enthousiaste belangstelling hebben zij de voorstelling  ‘Chagall, de schilder en de liefde’ in februari 2018 in Eibergen ten gehore gebracht.

Vocalgroep Choral presenteert een voorstelling over het leven van Etty Hillesum, een joodse vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door haar nagelaten dagboeken en brieven. Haar leven wordt gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren. Deze levenskunst, inspiratie en kracht probeert Choral in haar nieuwe programma vorm te geven. Etty zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Etty wordt op 15 januari 1914 geboren in Middelburg. Ze groeit op in Deventer en gaat na haar gymnasium opleiding rechten studeren in Amsterdam. In juli 1942 accepteert ze een baantje als typiste bij de Joodse Raad, maar ze houdt het werk slechts een paar weken vol en meldt zich vervolgens in het doorgangskamp Westerbork als medewerkster sociale verzorging van ‘doortrekkenden’. Ze is ervan overtuigd dat ze daar eindelijk in praktijk kan brengen waar ze innerlijk naar toe gegroeid is: het belangeloos, zonder oordelen, liefdevol helpen van anderen. Op 29-jarige leeftijd wordt Etty Hillesum in 1943 om het leven gebracht in het concentratiekamp Auschwitz.

Thea Zweerink exposeert in de Koppelkerk
Van 6 januari t/m 10 februari exposeert Thea Zweerink (Doetinchem, 1962) in de bovenzaal van de Koppelkerk in Bredevoort met ‘Spiegel der vergetelheid’. Herinneren en gedenken zijn de rode draad in haar werk. Oude foto’s zijn vaak haar inspiratiebron. Het werk is een vrije interpretatie van de mensen op de foto’s. Al schilderend probeert ze te doorgronden wie het was die op de foto staat.
In haar schilderijen valt op het eerste gezicht de omfloerste blik op, de aangetaste werkelijkheid van de weergegeven persoon. De werken zijn vaag om te laten zien dat het mensen uit het verleden zijn.
Thea: “Die vaagheid is ontstaan doordat ik vroeger dacht dat een foto een soort sluiter kreeg nadat iemand was overleden. Nu weet ik dat het komt omdat men vaak uit een groepsfoto een persoon uitvergroot en dat levert een vage foto op.” Ook al ken je de geportretteerden niet, ze roepen bepaalde
gevoelens of associaties op.
Momenteel exposeert Thea tevens in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Voor de tentoonstelling ‘De vrouw als spil in het verzet’ maakte Thea geschilderde portretten en tekeningen op tule van een aantal verzetsvrouwen. Er zijn zoveel moedige vrouwen dat Thea ermee door is gegaan: in de Koppelkerk laat ze kleine portretten zien van ‘bijzondere vrouwen’ zoals ze de hoofdpersonen in
het nieuwe werk noemt. De materialen en technieken die ze gebruikt zijn heel divers: van olieverf op doek, papier of landkaart tot encaustic portretten (met was), van tekeningen op papier tot tuledoeken hangend in de ruimte.
Thea Zweerink volgde haar opleiding aan de kunstacademie in Enschede (AKI, nu Artez). Ze studeerde af in 2004, en is sindsdien werkzaam als beeldend kunstenaar in Varsseveld. Ze is lid van KunstenaarsCollectef BREEKijzer. Op zondagmiddag 6 januari is de kunstenaar aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan over haar werk.
Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Looptijd expositie: 6 januari t/m 10 februari
Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur
Entree: gratis
—————————————————————————-
Meer info:
Sylvia Heijnen, directeur Stichting Koppelkerk
sylvia@koppelkerk.nl / 06 13234196

Boereneenvoud in de Koppelkerk

Van 11 januari tot en met 3 maart toont de Koppelkerk de tentoonstelling Boereneenvoud, met het expressieve werk van de Staphorster schilder Stien Eelsingh en de Achterhoekse schilder Elisabeth Heuff. De tentoonstelling neemt je mee terug naar het boerenleven van de vijftiger jaren. Toen de landbouw nog kleinschalig was, melken en oogsten nog met de hand gebeurde, en ruilverkaveling het coulisselandschap nog onberoerd liet. 

Stien Eelsingh (1903-1964) uit Zwolle kwam al vroeg in contact met de schilder Jo Koster, die haar de kleurenpracht van de Staphorster klederdracht toonde. Na een aantal Amsterdamse kunstenaarsjaren, vestigde Stien zich voorgoed in Staphorst. Ze wilde naar eigen zeggen doordringen “tot de kern van de geest van de boerenbevolking, tot haar eeuwenoude tradities en haar verbondenheid met het land.” Geen enkele kunstenaar uit die tijd heeft zijn inspiratie zo prominent uit een besloten plattelandsgemeenschap geput. In Staphorst ontwikkelde ze de haar zo typerende expressionistische stijl, verwant aan Die Brücke, Käthe Kollwitz en Paula Modersohn-Becker.

Min of meer gelijktijdig vond Elisabeth Heuff (1910-1994) haar inspiratie in de soberheid van het Achterhoekse platteland. Geboren en getogen in voormalig Nederlands-Indië, kwam Elisabeth rond haar 18e jaar naar Nederland en vestigde zich met haar man in Neede. Het traditionele leven van de Achterhoek, in al diens eenvoud en kwetsbaarheid, werd het onderwerp van al haar schilderijen. In passende primitieve stijl trachtte Elisabeth de essentie van dit boerenleven te vangen. Het resultaat is een gesublimeerde wereld waar imperfecties een soort volmaaktheid verkrijgen. De mens, hoe klein ook, is waardig en het aardse bestaan hoopvol. 

De expositie Boereneenvoud is van 11 januari tot en met 3 maart iedere vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken. De Koppelkerk biedt tweemaal daags een rondleiding aan door de expositie, om 14.00 en om 15.00 uur. 

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 11 januari t/m 3 maart

Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur

Entree: € 5,- incl. kop koffie/thee

———————————————————————–

Meer info:

Sylvia Heijnen, directeur Stichting Koppelkerk

sylvia@koppelkerk.nl / 06-13234196

 

Carel ter Linden in Eibergen

Carel ter Linden, als dominee betrokken bij diverse koninklijke huwelijken en uitvaarten, was drie jaar legerpredikant in Ossendrecht. Daarna stond hij in Hoogvliet, Oegstgeest en Den Haag, waar hij zestien jaar lang aan de Kloosterkerk verbonden was. In Bijbelse miniaturen, zijn nieuwe boek, vertelt en becommentarieert hij de eeuwenoude verhalen uit de Bijbel, die zijns inziens nog altijd van onschatbare waarde zijn.

 

Op donderdag 17 januari zal Ter Linden in De Oude Mattheüs in Eibergen over zijn nieuwe boek komen vertellen. Hij zal daarbij aandacht geven aan het karakter van deze verhalen, die stammen uit een andere cultuur dan de onze. Zonder de nodige toelichting kunnen ze gemakkelijk worden misverstaan. Ook zal hij ter illustratie een aantal korte verhalen eruit lichten. Er is mogelijkheid tot signeren. Deze avond is georganiseerd door de Commissie Inspiratie & Ontmoeting van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken en Neede i.s.m. Boekhandel Gellekink in Eibergen.                                                                                               Toegang gratis, vrije gift

17-01-2019 in de Oude Mattheuskerk 

Grotestraat 50 Eibergen

Aanvang: 19.30 uur

Voorstelling over Etty Hillesum door Vocalgroep Choral in Eibergen

Op zondag 20 januari, net voor de Intenationale Herdenkingsdag van de Holocaust (27 januari) organiseren de commissies Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen/Rekken en Neede en de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie een voorstelling over Etty Hillesum door de vocalgroep Choral.

20-01-2019 in de Oude Mattheuskerk 

Grotestraat 50 Eibergen

Aanvang: 15.30 uur.

30 januari 1944 - 30 januari 2019 Herdenking razzia op de kerken in Aalten