Venster naar buiten

‘Venster naar Buiten’ is een rubriek met activiteiten in de regio rondom Aalten. Het criterium voor plaatsing is: De activiteit met geloof, kerk,  of maatschappij verbonden is. Persberichten kunnen wordt ingestuurd naar: website@kerkvenster.nl  De redactie beslist uiteindelijk over plaatsing.

Activiteiten

R.K. KERK – OP WEG NAAR EEN SYNODALE KERK

Onder deze titel verzorgt mgr. Hoogenboom op uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie op woensdag 15 mei om 19.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum een avond over het synodale proces van de katholieke kerk. De drie grote thema’s zijn: gemeenschap, participatie en missie.

Vanaf 19.15 uur hopen we u met een kop koffie / thee te mogen verwelkomen.

Mgr. Hoogenboom is namens de Nederlandse bisschoppen deelnemer aan de synode in Rome. De tweede ronde van de synode start in oktober 2024.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.paulus-ludger.nl