Venster naar buiten

‘Venster naar Buiten’ is een rubriek met activiteiten in de regio rondom Aalten. Het criterium voor plaatsing is: De activiteit met geloof, kerk,  of maatschappij verbonden is. Persberichten kunnen wordt ingestuurd naar: website@kerkvenster.nl  De redactie beslist uiteindelijk over plaatsing.

Activiteiten

Combattimento

 Sint Jorisconcert op 8 november

We gaan voorzichtig en op een veilige manier door met onze concertserie. Uiteraard met blijvende inachtneming van alle voorschriften.

We mogen maximaal 30 bezoekers in de kerk toelaten en daarom organiseren we weer, met zeer gewaardeerde medewerking van de Sint Joriskerk en Combattimento, tweemaal een optreden (op flyer en affiche staat nog 65 in plaats van 60). Voor meer Corona-gerelateerde gegevens zie bij het tenslotte.

Op 8 november zal een vijftal leden van Combattimento het programma Van Leipzig naar Berlijn uitvoeren. Zie voor de deelnemende musici en het programma onze website sintjorisconcerten.nl

 Ten slotte
Het concert vindt plaats op 8 november in de St. Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Er zal twee maal drie kwartier opgetreden worden voor 30 bezoekers: van 14.30 tot 15.15 uur en van 15.45 tot 16.30 uur. Opgave via de website is zeer gewenst; uw gegevens hebben we bovendien nodig voor een eventueel bron- en contactonderzoek. U kunt niet kiezen welke periode u wilt komen; de indeling in twee groepen bezoekers stellen wij vast op volgorde van opgave en in de week vóór het concert zullen we mailen op welke tijd u bent ingedeeld.

Wilt u met meerdere personen komen, laat één van hen dan reserveren voor allen; alleen dan bent u zeker van concertbezoek op dezelfde tijd. Heen en weer schuiven van de ene periode naar de andere is helaas onmogelijk.

We raden u aan kort voor het concert voor alle zekerheid onze website te raadplegen.

Wilt u zich houden aan onze aanwijzingen bij binnenkomst en vertrek?

Helaas is er in verband met het coronavirus na afloop van het concert geen gezellig samenzijn mogelijk.

Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een richtbedrag van € 12,00 worden gevraagd om het mogelijk te maken deze concerten te blijven organiseren.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

sintjorisconcerten.nl

combattimento.nl