Venster naar buiten

‘Venster naar Buiten’ is een rubriek met activiteiten in de regio rondom Aalten. Het criterium voor plaatsing is: De activiteit met geloof, kerk,  of maatschappij verbonden is. Persberichten kunnen wordt ingestuurd naar: website@kerkvenster.nl  De redactie beslist uiteindelijk over plaatsing.

Activiteiten

Eeuwenoude, Benedictijnse spiritualiteit

handvatten voor een vredevol leven

Onder deze titel zal Maria van Mierlo op uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie in het kader van de vredesweek op dinsdag 12 september een avond verzorgen in de Onze-Lieve-Vrouwe-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Vanaf 19.15 uur heten we u graag met een kop koffie of thee welkom. De avond begint om 19.30 uur.

Meer informatie kunt u vinden op www.paulus-ludger.nl

Wat is dan goed?

 De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde nodigt u uit voor een lezing door Trouw-journalist en schrijver Stevo Akkerman op donderdag 28 september 2023 om 20.00 uur, in de Johanneshof (naast de Johanneskerk) in Lichtenvoorde. Het thema van de  lezing is ‘Wat is dan goed?’

‘Wie het goede denkt te hebben gegrepen, zit er altijd naast.’ Hoe weten we of we ‘het goede’ doen? Bestaat er wel zoiets als ‘goed’ en ‘kwaad’? En waar halen we dat dan vandaan?

Stevo Akkerman sprak over dergelijke vragen met schrijvers, filosofen, theologen en psychologen, wat resulteerde in het boek ‘Wat is dan goed?’ Op 28 september vertelt hij wat die zoektocht hem gebracht heeft en gaat hij met ons in gesprek over de achterliggende vragen en dilemma’s. Want die zijn er, zowel op het persoonlijke, religieuze als maatschappelijke vlak.

Deze avond is er ook gelegenheid boeken van Stevo Akkerman te kopen en desgewenst deze te laten signeren.

De toegang tot de avond is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening.

U bent van harte welkom!

Info: Sjors Tamminga, tel. 0544-372752

sjors.tamminga@kpnmail.nl

 

Het kleurrijke verhaal van Jozef

Zo luidt de titel van de nieuwe serie van zeven donderdagavonden ‘moderne kunst & spiritualiteit’ in de maanden oktober t/m april.

Elke bijeenkomst opent met kijken naar beeldende kunst, om met het innerlijk oog meditatief op het spoor te komen van ieders ziel en leven…. We wisselen uit wat we zien en beleven.

Na de pauze luisteren we naar een fragment uit de novelle van Jozef en bespreken we wat de tekst oproept. Pastoraal werker Roetgerink zal telkens achtergrond geven bij de vertelling.

U moet zich hiervoor uiterlijk donderdag 5 oktober aanmelden.
Meer informatie kunt u vinden op www.paulus-ludger.nl