Venster naar buiten

‘Venster naar Buiten’ is een rubriek met activiteiten in de regio rondom Aalten. Het criterium voor plaatsing is: De activiteit met geloof, kerk,  of maatschappij verbonden is. Persberichten kunnen wordt ingestuurd naar: website@kerkvenster.nl  De redactie beslist uiteindelijk over plaatsing.

Activiteiten

De V-LAB Express komt naar Aalten en Dinxperlo

Vrede en vrijheid onderzoeken in een mobiel laboratorium

Voor de meeste mensen is vrede of vrijheid vanzelfsprekend. Als je even verder kijkt, zie je dat dat niet zo is, maar dat het uit de handen van mensen komt. Door voor anderen en de aarde te zorgen. Door in verzet te komen tegen onrecht en pesten. Door te oefenen in respect en samenleven.

Vrede kunnen maken zit in het DNA van mensen, maar we hebben wel een veilige omgeving nodig om het te oefenen. Dat kan in de V-LAB Express, een interactieve tentoonstelling over actief burgerschap. Kinderen en jongeren onderzoeken zelf hoe zij zich kunnen inzetten voor een vreedzame wereld.

Bezoekers werken in tweetallen met een routekaart waarop opdrachten staan vermeld en aantekeningen kunnen worden gemaakt. De Express is gericht op scholieren vanaf 10 jaar, maar interessant en leerzaam voor alle leeftijden. Docenten/begeleiders krijgen het inspiratieboek ‘Tekenen voor vrede: 100 manieren om de wereld mooier te maken’.

De V-LAB Express komt naar je toe!
20 t/m 23 september Bibliotheek Aalten, Parkeerterrein Lage Blik 28.
24 t/m 30 september Markt Dinxperlo, Prins Clausplein.

De tentoonstelling is ontwikkeld door de Stichting Vredeseducatie en reist door Nederland en Duitsland. Deze tournee wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Onderduikmuseum als onderdeel van het grensoverschrijdende regioprogramma Gelderland Herdenkt en is onderdeel van het openingsprogramma van de bibliotheek in Aalten. Groepsbezoeken van scholen en instellingen moeten vooraf worden gereserveerd bij de Stichting Vredeseducatie.

Info en huurvoorwaarden: https://www.vredeseducatie.nl/v-lab-express/
Info en reserveringen: Jan Durk Tuinier: info@vredeseducatie.nl of 06 – 83 83 33 58

Verhef je hart, niet je telefoon

Op dinsdag 26 oktober a.s. organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie

een bezinningsavond over de eucharistie. Spreker is Samuel Goyvaerts (1986, Genk, België),

docent liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology. Het is een interactieve avond. U bent vanaf 19.15 uur welkom voor een kop koffie/thee. De avond begint om 19.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Wij verzoeken u om u uiterlijk zondag 24 oktober aan te melden bij Marjo Stapelbroek (06 15 13 14 12 – marjostapelbroek@hotmail.com).

Verhef je hart, niet je telefoon!’

Zo sprak paus Franciscus de menigte toe op het Sint-Pietersplein tijdens één van zijn toespraken over de mis. Deze toespraken werden vertaald naar het Nederlands, bestudeerd en van commentaar voorzien door Samuel Goyvaerts. Dit boek vormt het uitgangspunt van deze bezinningsavond.

De eucharistie behoort tot de kern van het katholieke geloofsleven, maar toch ervaren vele mensen van zowel binnen als buiten de kerk, deze als onbegrijpelijk, voorbijgestreefd of zelfs irrelevant. Tijdens deze bezinningsavond gaan we vanuit het denken van paus Franciscus op zoek naar de betekenis en het belang van het samenkomen rond het Woord en de Tafel.

 Dit kan een (her)ontdekking zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in dit eeuwenoude ritueel. Van harte welkom! Maar speciaal ook diegenen die anderen voorbereiden op hun eerste communie – ouders en andere opvoeders – of mee helpen aan de vorming van misdienaars of volwassenen begeleiden om katholiek te worden.

Samuel Goyvaerts doet ook onderzoek naar de Liturgische Beweging en de liturgiehervorming in de 20ste eeuw. Hij probeert daarbij een evenwicht te zoeken tussen theologie, liturgie en de hedendaagse kerkelijke praktijk.

Het boek ‘Verhef je hart’ van Samuel Goyvaerts
is te koop in de boekhandel, maar zal ook voor € 10,00 verkrijgbaar zijn op deze avond.


Fratelli tutti

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het evangelie’.

Franciscus van Assisi nodigde uit tot een liefde die de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In eenvoudige woorden legde hij het wezen uit van een open broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont.

Paus Franciscus: ‘Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de encycliek Laudato si’, motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan de broederschap en de sociale vriendschap.’

Graag nodig ik u uit om samen deze encycliek te lezen en te bespreken. U kunt zich daarvoor bij mij uiterlijk 15 oktober aanmelden, bij voorkeur via mail (pjamueller@gmail.com), eventueel via telefoon (0544 463045). Tijdstip en plaats van de bijeenkomsten worden in onderling overleg nader bepaald. We starten in november. De kosten van de aanschaf van de encycliek bedragen € 15,00 Deze zal door mij centraal aangeschaft worden.

Pauselijke encyclieken verdienen het om goed gelezen te worden. Niet alleen door katholieken, maar ook door protestanten. Sterker nog, paus Franciscus richt zich in zijn encyclieken graag tot de hele mensheid. Het zijn brieven die diep geworteld zijn in het christelijk geloof, maar die zich richten op het goede leven voor alle mensen.

De paus betoogt dat wij mensen allen elkaars broeders en zusters zijn. Dat maakt het niet tot een naïeve flower-power-tekst: de rook van een stevige cultuurkritiek stijgt eruit op. Internet heeft ons meer dan ooit in vijandige, angstige bubbels opgesloten, om maar iets te noemen. Meer dan ooit lijkt de ander, de onbekende, veroordeeld ‘de barbaar’ voor ons te zijn. In hoofdstuk 2 dient Franciscus het tegengif toe, met een aandachtige lezing van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Vandaaruit ontrolt zich een perspectief van zelfgevende liefde die niet stil blijft staan bij eigen familie, vriendengroep, volk of landsgrens. Je hoeft je eigen ‘lokale kleur’ en verworteling niet te verliezen om je toch steeds weer te openen naar de ander en te bedenken dat we elkaar nodig hebben en domweg geroepen zijn elkaar te helpen.

Uiteraard resulteert dit in een boodschap die samenlevingen oproept zich niet af te sluiten voor immigranten. En de paus wordt bijna schrikbarend concreet en actueel als hij spreekt over de taak en roeping van politici (en hoe ze die eigenlijk nooit gestalte geven). Maar de encycliek houdt niet steeds het morele vingertje geheven om ons en onze samenlevingen te veroordelen. De tekst komt steeds net op tijd weer uit op een toon die uitnodigt tot mildheid, vriendelijkheid en vrede.

Peter Müller

Cabaretvoorstelling van Eer & Nan

 Door middel van dit bericht willen we u en uw kerk/gemeente hartelijk uitnodigen voor de Cabaretvoorstelling van Eer & Nan op zondagavond 26 september 2021.We zouden het erg fijn vinden als u deze uitnodiging (onder de vrouwen) binnen uw kerk/gemeente bekend wilt maken. De nieuwe voorstelling van Eer & Nan ‘Terugblik vooruit’! is bij Christengemeente De Ontmoeting in Winterswijk te zien op 26 september!

De nieuwe cabaretvoorstelling is het vervolg op ‘Vooruit Vooruit’, maar is zeker ook afzonderlijk te bekijken.

LET OP:
Het is van belang dat geïnteresseerden op tijd GRATIS ticket(s) registreren via de link cgdeontmoeting.nl/eer-en-nan. De ticket(s) worden bij de ingang gescand en het maximale aantal bezoekers is beperkt!

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website cgdeontmoeting.nl/eer-en-nan  Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens Team Events van Christengemeente De Ontmoeting,

Roy & Daniëlle Leppink

Christengemeente De Ontmoeting
Jeugdkerkstraat 5
7101 DP Winterswijk
https://cgdeontmoeting.nl