Venster naar buiten

‘Venster naar Buiten’ is een rubriek met activiteiten in de regio rondom Aalten. Het criterium voor plaatsing is: De activiteit met geloof, kerk,  of maatschappij verbonden is. Persberichten kunnen wordt ingestuurd naar: website@kerkvenster.nl  De redactie beslist uiteindelijk over plaatsing.

Activiteiten

Mozes

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie en de Commissie Inspiratie en Ontmoeting van de PKN-gemeenten van Eibergen/Rekken en Neede verheugen zich erop u te mogen verwelkomen bij een grootse theatervoorstelling: MOZES.

De voorstelling vindt plaats aan het begin van het jaar waarin wij herdenken dat wij 75 jaar in vrijheid mogen leven, en wel op zondag 26 januari 2020 om 15.00 uur in de Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, Eibergen.
Inloop vanaf 14.30 uur.Deze voorstelling werd eerder in de Nederlandse schouwburgen gespeeld.
De entree is zoals u van ons gewend bent gratis.

Na afloop wordt u om een vrije gift verzocht.

Na zijn alom geprezen solo’s over o.a. Fortuin, Hitler en zijn grootvader, buigt Helmert Woudenberg van Toneelgroep Jan Vos zich in zijn vijftiende solo over het verhaal van Mozes: de man die met zijn volk op de vlucht sloeg, op zoek naar een betere toekomst.

 MOZES (foto: Sanne Helgenberger)

‘Ik ben al niet meer wie ik was, maar ook nog lang niet wie ik worden moet. Ik ben noch de één noch de ander. Hoe verschrikkelijk het ook was, ik blijf neigen naar het oude, en schrik, hoezeer ik er ook naar verlang, voor het nieuwe terug.’ (uit MOZES)

MOZES vertelt het verhaal van het Joodse volk, dat in Egypte het leven onmogelijk wordt gemaakt en op de vlucht slaat. God kiest Mozes uit om deze exodus te leiden, maar Mozes is een bescheiden, introverte man die zich niet zomaar toegerust voelt deze opdracht tot een goed einde te brengen. Geplaagd door twijfels en onzekerheden leidt hij het Joodse volk tijdens een jarenlange barre tocht door de woestijn, op zoek naar het Beloofde Land, een plek waar weer leven en een toekomst wacht.

MOZES zet de door nood gedreven volksverhuizingen die vandaag de dag plaatsvinden in het perspectief van een Bijbels verhaal. Hoe is het om huis en haard te moeten verlaten, een onzekere toekomst tegemoet? Waarbij de opluchting, die met het vertrek gepaard gaat, al snel plaatsmaakt voor onzekerheid. Waar moet je heen? Hoe pas je je aan, aan een nieuwe omgeving? Hoe vind je rust, als je in plaats van onderdrukt volk opeens ongewenste vreemdelingen bent geworden? 

MOZES is een verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid, hoop en verandering.

Sint Jorisconcert op 12 januari 2020 met het Blokfluitkwartet Brisk

Op 12 januari zal het Amsterdamse blokfluitkwartet Brisk het eerste Sint Jorisconcert van het jaar 2020 verzorgen.

Alide Verheij, Marjan Banis, Susanna Borsch en Bert Honig zullen op die dag een enorme verzameling blokfluiten bespelen: van klein tot groot, van laag tot hoog, in de prachtige en sfeervolle omgeving van de Sint Joriskerk.

Zij brengen het programma Canção, muziek van het Iberisch schiereiland.

U kunt een indruk krijgen van wat ze ten gehore zullen brengen:
https://www.youtube.com/watch?v=bNsuGdTbnBk

Het concert vindt plaats op 12 januari 2020 in de Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort.
Het begint om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur.
De duur van het concert is een uur.
Na afloop van het concert is er gelegenheid om na te praten met de musici en een glas wijn of jus te drinken.
Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een richtbedrag van € 12,00 worden gevraagd om het mogelijk te maken deze concerten te blijven organiseren.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

https://sintjorisconcerten.nl

http://www.brisk.nl