Venster naar buiten

‘Venster naar Buiten’ is een rubriek met activiteiten in de regio rondom Aalten. Het criterium voor plaatsing is: De activiteit met geloof, kerk,  of maatschappij verbonden is. Persberichten kunnen wordt ingestuurd naar: website@kerkvenster.nl  De redactie beslist uiteindelijk over plaatsing.

Activiteiten

Zorgeloos leven in een zorgelijke wereld.

 Een uitnodiging tot spiritueel leven met Henri Nouwen

Onder deze titel zal Barbara Zwaan op uitnodiging van de Commissie Ontmoeting & Inspiratie op woensdag 31 mei 2023 een avond verzorgen in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming-kerk te Beltrum; vanaf 19.15 uur inloop, aanvang om 19.30 uur.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.paulus-ludger.nl