Diaconale hulpverlening

Samen aan de slag

Enige tijd geleden verscheen in KerkVenster het artikel ‘Schulden maken je helemaal wanhopig’ waarin de precaire situatie van menig huishouden in Nederland werd beschreven. Vanuit verschillende kerkgemeenschappen in de gemeente Aalten heeft men de handen ineen geslagen om in onze regio dit probleem het hoofd te bieden. Want ook hier doen steeds meer mensen een beroep op de kerken om in hun moeilijke situatie geholpen te worden. Ik praat hierover met Ellen Pardijs (links op de foto)  en Martine Veldhuis van de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten.

De stichting Diaconale Hulpverlening Aalten, afgekort DHA, is opgericht om mensen die in financiële nood verkeren, te helpen. Vaak zijn het mensen die al bij de gemeente hebben aangeklopt maar net buiten de boot vallen door de regelgeving. Ze verdienen bijvoorbeeld net iets teveel om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen. De stichting is voortgekomen uit het Diaconaal Platform waarin de Rooms Katholieke Parochies van Aalten en Dinxperlo, de Christelijk Gereformeerde Kerk te Aalten, de Euregio Gemeente, de Gemeente van Christenen te Aalten en de Protestantse Gemeenten van Aalten, Bredevoort en Dinxperlo zitting hebben. De stichting is per 1 juni 2017 opgericht en zit nog in de kennismakings- en opstartfase. Ze is druk bezig contacten te leggen en fondsen te werven. Tevens wordt op dit moment aan de website gewerkt zodat mensen de stichting weten te weten vinden.

Coördineren en samenwerken

De stichting heeft een coördinerende taak voor verschillende instanties die mensen hulp bieden. Momenteel vallen het Noodfonds en Hulp voor Vluchtelingen Aalten hieronder. Maar het kan zijn dat er in de toekomst nog meer projecten, commissies of werkgroepen onder komen te vallen. Men heeft de hulp breed getrokken zodat er niet teveel op het bord van één kerk komt, maar ook om de kans op hulp voor mensen die dat nodig hebben te vergroten. De hulp is voor leden van de kerken maar ook voor niet-leden. Hulpvragen worden aangedragen door instanties als Figulus en Humanitas. Maar het kunnen ook buren zijn die bij een kerkelijke gemeenschap zijn aangesloten en die dan doorverwijzen naar een diaconie of Caritas. Ook de burgerlijke gemeente kan doorverwijzen omdat ze tegen de grenzen van de regelgeving aanlopen. Soms moet er gewoon meteen geld komen voor een nieuwe wasmachine en kan men geen weken wachten. Aanvragen voor het Noodfonds worden volgens bepaalde criteria door het fonds beoordeeld.

De gang van zaken is dat mensen eerst een beroep doen op de burgerlijke gemeente. Kan dat niet, dan kan men bij de stichting aankloppen, bijvoorbeeld ter overbrugging omdat het anders te lang duurt. De stichting dient dan als vangnet.

 ‘Iemand dreigt van de energie afgesloten te worden, dan moet er natuurlijk een oplossing komen. Het kan dan gaan om een lening die later terugbetaald moet worden. Waar het dan om gaat is hoe het daarna verder moet. Je wilt mensen helpen alles weer op de rails te krijgen.’

De stichting is opgericht om ervoor te zorgen dat hulp gewaarborgd blijft in de toekomst, nu de kerken steeds kleiner worden. Men zoekt ook samenwerking met andere instanties. Zo is er al een bezoek gebracht aan de voedselbank.

 ‘Er zijn projecten waarbij het van belang is om samen op te trekken. Sommige projecten zullen juist beter bij de afzonderlijke kerken kunnen blijven. We zijn nog zoekende,’ aldus Ellen Pardijs.

U kunt de stichting financieel steunen door een gift over te maken naar

NL24TRIO 0338 6054 60 t.n.v. St. Diaconale Hulpverlening Aalten

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot

Ellen Pardijs, voorzitter, 0543-451116

Carla van der Horst, contactpersoon voor communicatie, 0315-331756

info@stichting-dha.nl 

www.stichting-dha.nl/