Pastoraat

Pastoraat algemeen PG Aalten

Het omzien naar elkaar behoort tot de kern van het gemeente-zijn. Het hart van het pastoraat ligt in het onderling pastoraat van alle gemeenteleden. Maar daarnaast zijn er gemeenteleden die in het pastoraat een bijzondere taak hebben. Zo kennen wij naast de predikant ook de ouderling en de bezoekmedewerker.

Indeling in pastorale wijken

De Protestantse Gemeente Aalten is verdeeld in vier wijken bestaande uit een gedeelte in het dorp en één of meer buurtschappen. De 4 wijken worden genoemd naar de buurtschappen van die wijk: Barlo/Dale, Haart/Heurne, Lintelo en IJzerlo.

NB De buurtschap ‘t Klooster, de buurt Hollenberg en een klein gedeelte van de buurtschap Haart behoort tot de Protestantse Gemeente Bredevoort.

De indeling van de pastorale wijken zijn hier te vinden.

De organisatie van de pastorale wijk

Het pastoraat is georganiseerd in een tweelagen structuur, waarin de eerste laag wordt gevormd door de bezoekmedewerkers en de tweede laag door de predikant die bijgestaan wordt door een pastorale wijkouderling.

De eerste laag.

De bezoekmedewerker

De bezoekmedewerker heeft tot taak om namens de gemeente om te zien naar gemeenteleden. Naast hun bezoekwerk hebben zij ook een signaalfunctie naar de predikant toe. Zij hebben een beperkt aantal adressen (15 à 25). Die adressen samen noemen we “de buurt”. Een aantal ouderlingen doen naast hun taak als ambtsdrager ook nog het werk van bezoekmedewerker.

De bezoekmedewerker bezoekt gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden, zoals geboorte of adoptie, thuiskomst uit ziekenhuis, huwelijksjubilea, en bezorgt de verjaardagskaart. Voor ouderen is er extra aandacht, bijvoorbeeld rond de Kerst.

De bezoekmedewerker brengt tevens de uitnodigingen of de wijkbrieven rond.

Zo is de bezoekmedewerker het eerste aanspreekpunt namens de gemeente.

De buurt – de sectie – de wijk

Om het geheel overzichtelijk te houden vormen een aantal buurten samen een sectie. Elke sectie heeft een zogenaamde sectie-coördinator. Dat is een bezoekmedewerker met een coördinerende functie. De secties vormen samen de pastorale wijk.

De sectie coördinatoren, de ouderlingen en de wijkpredikant vormen samen het pastoraal wijkteam. Het organiseert o.a. de wijk gebonden pastorale activiteiten.

De tweede laag

De tweede laag binnen het pastoraat is het pastorale werk van de predikant die hierin ondersteund wordt door een pastorale wijkouderling.

De predikant

De predikant verleent in zijn/haar wijk pastorale zorg aan:

–          gemeenteleden die in moeilijke omstandigheden verkeren (bv. door ziekte e.d.)

–          gemeenteleden die daartoe zelf contact hebben opgenomen

–          gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden (bv. bij geboorte en jubileum)

–          gemeenteleden die ouder zijn en extra aandacht nodig hebben

–          De predikant draagt zorg voor begeleiding en stimulering van ouderlingen en bezoekmedewerkers.

De pastorale wijkouderling.

De pastorale wijkouderling heeft geen eigen adressen, maar kan in overleg met de wijkpredikant en bezoekmedewerker gemeenteleden bezoeken in bijzondere omstandigheden

Vraag gestuurd pastoraat.

Omdat de wijken groot zijn, zal de predikant vooral op bezoek gaan op aangeven van een gemeentelid of de bezoekmedewerker.  Het is belangrijk dat de predikant geïnformeerd wordt.