Protestante Bezoekdienst

De bezoekdienst heeft een belangrijke functie in onze gemeente. Zij organiseert het bezoek in de wijk, het bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen, de attenties bij Kerst en Pasen voor zieken en ouderen en de kerst- en voorjaarsmiddagen voor de 70-plussers. 

‘Meeleven en omzien naar elkaar’ is het motto van de Protestantse Bezoekdienst. In elke sectie zijn medewerkers of medewerksters werkzaam. Zij krijgen de gegevens van hun contactpersoon.

De bezoekmedewerker bezoekt gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden en geeft namens de gemeente een attentie. Hij/zij brengt een bezoek bij geboorte of adoptie, thuiskomst uit ziekenhuis, huwelijk en jubilea (25-, 40-, 50-, enz. jarig huwelijksjubileum) en verjaardagen. Gemeenteleden vanaf 4 jaar ontvangen bij verjaardagen van de bezoekmedewerker een verjaardagskaart. Bij verjaardagen vanaf 80 jaar bezoekt de medewerker de jarige en geeft een attentie. Ook een welkomstbezoek aan nieuw-ingekomen leden van buiten de gemeente behoort tot zijn/haar taak.
Er worden per wijk kerst- en voorjaarsmiddagen georganiseerd voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
De bezoekmedewerkers brengen met Pasen en Kerst een attentie bij zieken en ouderen boven de 80 jaar en ook bij gemeenteleden, die in een verpleeghuis verblijven.

Aan het begin van het winterseizoen is er een contactavond voor alle medewerkers. Deze avond is om het onderlinge contact te verstevigen en als dank voor het vele werk dat er verzet wordt.

Ook de bloemendienst valt onder de bezoekdienst. Elke zondag wordt het bloemstuk uit de kerk bij een gemeentelid gebracht, die wat extra aandacht kan gebruiken, hetzij door ziekte of andere omstandigheden.
Voor beide kerkgebouwen is er een groep mensen, die dit verzorgt

Contactpersonen voor de bloemendienst

Zuiderkerk:
Lies Kamink – ter Haar   e-mail adres  lies.kamink@kpnmail.nl  tel. 474605
Wijk Ijzerlo, Lintelo en plan Kobus

Oude Helenakerk:
Hermien Roelofse – Scholten   e-mail adres  h.roelofse@hotmail.com  tel. 471856

Wijk Barlo, Dale, Haart en Heurne

Het bestuur van de Protestantse Bezoekdienst bestaat uit de volgende personen:

Vacant…………………………………………………………………………… ………………………………………. voorzitter

Joke Rutgers-Tolkamp Lage Veld 30 tel. 476368 h.w.rutgers@kpnmail.nl secretaris

Hermien Roelofse-Scholten Molenkamp 2 tel. 471856  h.roelofse@hotmail.com penningmeester

Ineke Kämink-Meijnen Lage Veld 24tel 476259  gwkamink@gmail.com notulist

Thea de Witte- Voskuil Herenstraat 1c tel. 474695  dewittefe@live.nl mutaties 

Een volledig overzicht van alle wijken en secties, plus een overzicht van de bezoekmedewerkers vindt u 
in het hoofdmenu bij pastoraat en vervolgens op wijkteams.