Protestante Bezoekdienst

De bezoekdienst heeft een belangrijke functie in onze gemeente. Zij organiseert het bezoek
in de wijk, het bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen, de attenties bij Kerst en Pasen voor
zieken en ouderen en de kerst- en voorjaarsmiddagen voor de 70-plussers. 

‘Meeleven en omzien naar elkaar’ is het motto van de Protestantse Bezoekdienst. In elke
sectie zijn medewerkers of medewerksters werkzaam. Zij krijgen de gegevens van hun
contactpersoon.
De bezoekmedewerker bezoekt gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden en geeft
namens de gemeente een attentie. Hij/zij brengt een bezoek bij geboorte of adoptie,
thuiskomst uit ziekenhuis, huwelijk en jubilea (25-, 40-, 50-, enz. jarig huwelijksjubileum) en
verjaardagen. Gemeenteleden vanaf 19 jaar ontvangen bij verjaardagen van de
bezoekmedewerker een verjaardagskaart. Bij verjaardagen vanaf 80 jaar bezoekt de
medewerker de jarige en geeft een attentie. Ook een welkomstbezoek aan nieuw-ingekomen
leden van buiten de gemeente behoort tot zijn/haar taak.
Er wordt per wijk een kerstmiddag georganiseerd voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
Er wordt ook een voorjaarsmiddag georganiseerd voor de gemeenteleden van 70 jaar en
ouder.
De bezoekmedewerkers brengen met Pasen en Kerst een attentie bij zieken en ouderen
boven de 80 jaar en ook bij gemeenteleden, die in een verpleeghuis verblijven.

Aan het begin van het winterseizoen is er een contactavond voor alle medewerkers. Deze
avond is om het onderlinge contact te verstevigen en als dank voor het vele werk dat er
verzet wordt.

Ook de bloemendienst valt onder de bezoekdienst. Elke zondag wordt de bloemen uit de
kerk bij een gemeentelid gebracht, die wat extra aandacht kan gebruiken, hetzij door ziekte
of andere omstandigheden.
Voor beide kerkgebouwen is er een groep mensen, die dit verzorgt

Contactpersonen voor de bloemendienst

Zuiderkerk:
Lies Kamink – ter Haar   e-mail adres  lies.kamink@kpnmail.nl  tel. 474605
Oude Helenakerk:
Hermien Roelofse – Scholten   e-mail adres  h.roelofse@hotmail.com  tel. 471856

Het bestuur van de Protestantse Bezoekdienst bestaat uit de volgende personen:

Rinske Jentink- Jonkman, Lichtenvoordsestr.w.78 tel451737 rinske.jentink@gmail.com
voorzitter
Joke Rutgers-Tolkamp Lage Veld 30 tel. 476368 h.w.rutgers@kpnmail.nl secretaris
Hermien Roelofse-Scholten Molenkamp 2 tel.
471856  h.roelofse@hotmail.com penningmeester
Ineke Kämink-Meijnen Lage Veld 24 tel 476259  gwkamink@gmail.com notulist
Thea de Witte- Voskuil Herenstraat 1c tel. 474695  dewittefe@live.nl mutaties 

Een volledig overzicht van alle wijken en secties, plus een overzicht van de
bezoekmedewerkers vindt u: op de volgende pagina, klik hier