Webshop

De PG Aalten heeft een eigen webshop die onder beheer staat van de kerkrentmeesters.
Hier worden o.a. collectemunten aangeboden, toegangsbewijzen voor evenementen, paaskaarsen,
adventskalenders enz.
Giften, toezeggingen en bijdragen voor kerkbalans kunnen hier betaald worden.
Leden van de PG Bredevoort kunnen ook collectemunten en andere artikelen uit de webshop bestellen.
Producten die in deze webshop worden aangeboden worden uitsluitend gratis thuisbezorgd in
Aalten dorp de buurtschappen en Bredevoort, tenzij anders aangegeven bij het product.

Mail: website@kerkvenster.nl

https://site.skgcollect.nl/140/pagina/847/welkom.html