Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau PG Aalten, Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten
Telefoon 0543- 473250 E-mail: kerkaalten@kerkvenster.nl

Het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Aalten is het kantoor voor deze gemeente. Op dit kantoor kunt u terecht voor alle kerkelijke zaken, van ledenregistratie tot het opzeggen van uw lidmaatschap maar ook voor uw vragen over alle andere kerkelijke zaken kunt u daar terecht, voor zover u dat niet op deze website kunt vinden of niet duidelijk is.
Het kerkelijk bureau is gehuisvest in de Zuiderkerk, de ingang is aan de achterzijde van het gebouw. In dit gebouw vinden ook veel andere kerkelijke werkzaamheden plaats, wat in veel gevallen door vrijwilligers wordt gedaan.
Geopend van 8.00 uur tot 12.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Het kerkelijk bureau beschikt over twee vaste medewerkers, te weten: Ger-Jan Voerman en Marianne Lubbers-Ligtenbarg. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die het kerkelijk bureau ondersteunen bij sommige werkzaamheden.
Bankrekeningnummer: Protestantse Kerk SKG NL 26 RABO 0373714688

Mutaties
Wijzigingen in uw gegevens, zoals adreswijziging, geboorte, overlijden, of het aan- of afmelden voor de gedrukte liturgie, graag doorgeven aan het kerkelijk bureau, zie adres hierboven