Kertsvieringen

Zaterdag 24 december 2022
Kerstavond

Kulturhus Lintelo
19.00 uur Kerstzangdienst –
m.m.v. Sursum Corda
en Wessel Springer
Oude Helenakerk
19.30 uur: ds. E. van Deventer –
Volkskerstzang
collecte: Project Hulp Ver Weg
Dichterbij en Kerk
Dorpshuus IJzerlo
19.30 uur: Kerstzangdienst – m.m.v.
Vriendschap en Crescendo
Parkeerplaats Ahof
20.00 uur: ds. F. de Jong –
Kerstnachtdienst
St. Joriskerk
23.00 uur: Kerstnachtdienst –
Anders
Dan Anders-dienst
m.m.v.
Revelation uit Winterswijk

Zondag 25 december 2022
Eerste Kerstdag
Oude Helenakerk
09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Plaatselijk Diaconaat en Kerk
Zuiderkerk
10.00 uur: ds. F. de Jong –
Kerk in Uitvoering
m.m.v. Crescendo
collecte: Plaatselijk Diaconaat en Kerk
St. Joriskerk
10.00 uur: ds. A.G. Endeveld en
dhr. J. Wessels –
oecumenische viering
m.m.v. het Stadskoor
collecte: Diaconie
uitgangscollecte: Kerk