Kunst-Zinnig-Aalten 2024

Wat waren we verrast door zo’n grote hoeveelheid aanmeldingen en de enorme variëteit aan inzendingen! Het is een prachtige expositie geworden, die uitgenodigd heeft tot mooie, inspirerende, ontroerende, vertrouwelijke gesprekken. En dat was precies de bedoeling van het hele project: elkaar op een andere manier uitnodigen om in gesprek te komen over wat er werkelijk toe doet in ons leven, wat ons gaande houdt. Daarom vonden we de begeleidende teksten bij de inzendingen ook zo waardevol. Met toestemming van de kunstenaars plaatsen we hier een willekeurige greep uit wat er zoal is genoemd.  
De deelnemers zijn inmiddels uitgenodigd voor een gespreksbijeenkomst, om zo met elkaar door te praten over wat ons inspireert in het leven. 
Kunstenaars, koster Arjen, vrijwilligers, bezoekers, iedereen die op welke manier dan ook bij dit project betrokken is geweest: heel hartelijk dank! 
 
de werkgroep,
Jan van Eerden, Heidi Ebbers, Anneke Wattel en Netty Hengeveld
 
Een greep uit de begeleidende teksten bij de kunstwerken 
Wij zijn de bijzondere connectie tussen de aarde, die leven ondersteunt, en de ‘creatieve energie’ die het denkende leven voedt, omhult, inspireert. De ‘creatieve energie’ die we niet kunnen zien, noch bewijzen, maar die is en die we kunnen ervaren in de liefde. Daar waar we in staat zijn de liefde uit te dragen, voldoen we aan Zijn beeld.
Heleen VeerbeekDe dauw als een teken van zegen, wat is dat mooi om te weten! Bij het wakker worden, kunnen we de gordijnen openschuiven en zien dat God ons zegent. 
Ben Lammers
 
 
Het land achter de sterren
Zon en maan, jij en ik
Wijs mij het pad
Zonder achterom te kijken … 
‘Gaandeweg steeds meer de Verbinding ervaren tussen Natuur, (mede)Mens en het Goddelijke…’   
Ankh Gussinklo
Zoek
naar wat er is
en geloof er in. 
het komt goed,
we kunnen het samen 
en we vertrouwen  
elkaar. 
Gera Reiling
 
een ieder gaat immers 
zijn eigen weg naar het Licht
Hans Hendriks
Het is nog nooit, nog nooit, 
zo donker e west 
of et wordt altied weer lecht.
Rikie Berendsen
 
 
 
Als je de stilte toe kunt laten, ontstaat er ruimte en liefde en komen er antwoorden. 
Ida Wisman
 
In de cirkel van het leven 
weven mensen 
rondom ons 
onzichtbare netten van liefde 
en verbindingslijnen met God 
die ons dragen 
wanneer we zwak zijn 
en samen met ons zingen 
als we sterk zijn.
Anite Verkerk

Leven vanuit de geborgenheid ontsproten.
Wim Tolkamp
 
Wij, schakel in een groter geheel
van generatie op generatie
tot in eeuwigheid.
Ineke Nijman
 
Ben niet alleen
Met allen om mij heen. 
Willemien Kemink 
 
Jij gelooft ergens in. 
Iedereen gelooft ergens in, 
tenzij hij een heel saai iemand is en dat ben jij niet. 
Uit de kindergroep van Heidi Ebbers
 
We zijn allemaal uniek en verschillend maar toch een.
Christa Lensink
Maar je staat er niet alleen voor. Er zijn mensen die je kennen, die om je geven, die van je houden. Jouw kruis is ook hun kruis. Dat zie je in hun ogen. (Bron: Vrij vertaald naar Leo Dortants – De Kruisweg, statie 4). 
Kristie Legters
Voor alle Oekraïners hebben deze twee jaar zeer grote veranderingen in het leven gebracht. Velen zijn als bomen ontworteld en proberen in een nieuwe realiteit te blijven leven … De tijd verstrijkt, er verandert veel, het leven gaat door…
Olga Yunnikova
 
Het leven is een reis vol ontmoetingen, verrassingen en vertrouwen. Mensen hebben een verleden, heden en toekomst. 
Willy Balke-Wevers
 
Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. 
De bewoners van het Oosterkerkhuis
 
Het is een fijn idee dat er iemand over je waakt. We kunnen allemaal goede herders zijn en omzien naar elkaar. 
Ageeth Nieuwendijk
 
God heeft, volgens mij, de mens vele talenten gegeven. Het ontvangen en geven van liefde voor elkaar; de kracht om elkaar bij te staan in verdriet en nood; blij en verwonderd te zijn over de mooie dingen die we ontdekken en ervaren; trouw en loyaal te zijn voor familie, vrienden, maar ook voor onbekenden die op ons pad kruisen.
Annet Verdonk