Kunstwerk krijgt plek in Zuiderkerk – Copy

Het kunstwerk ‘Levensstrijd en overwinning’ dat Ab en Aaf Wouters begin jaren 90 aan de Oosterkerk schonken,  heeft een plaats gekregen in de Zuiderkerk.

Toen de Oosterkerk aan bouwbedrijf Klomps verkocht werd en Dagelijks Leven hier een woon-zorgcentrum ging realiseren hebben de kerkrentmeesters direct contact opgenomen met de directie van Dagelijks Leven om te overleggen of diverse bijzondere voorwerpen weer terug geplaatst konden worden in Het Oosterkerkhuis. Eén van deze voorwerpen was het kunstwerk van Ab Wouters: ‘Levensstrijd en overwinning’. De erven van dhr. en mevr. Wouters waren hier ook content mee.

Omdat het kunstwerk verhuisd moest worden vanuit de Oosterkerk naar de opslag bij Theo Luiten heeft Erik Bekkers een transportkist gemaakt waar het veilig in getransporteerd en opgeslagen kon worden. In het voorjaar van dit jaar is de opslagruimte bij Theo Luiten helemaal leeggemaakt en moest er een nieuwe opslag gezocht worden omdat de verbouwing van de Oosterkerk nog niet afgerond was. Gelukkig was er plaats in de oude Rabobank waar de Diaconale Hulpverlening Aalten ook haar opslag heeft. Begin juli kregen we bericht van Dagelijks Leven dat we het kunstwerk mochten brengen en zo togen vrijdag 28 juli Herman Onnink en Henk te Paske namens de Commissie afscheid Oosterkerk en Henk Bol en Harm Hoftiezer van de kerkrentmeesters met het kunstwerk naar de Oosterkerkstraat. Samen met Annemarie Tammel van Dagelijks Leven  werd een mooie plaats uitgezocht om het kunstwerk op te hangen. So far, so good.

Helaas bleek het kunstwerk zwaarder en kwetsbaarder dan vooraf door Dagelijks Leven was ingeschat.

Dat heeft de leiding doen besluiten om af te zien van plaatsing. Dat is natuurlijk erg jammer omdat het zo mooi bij het Oosterkerkhuis zou passen. We begrijpen echter ook de keuze van de leiding van Dagelijks Leven die wel een grote verantwoording heeft voor haar bewoners.

Om het kunstwerk weer voor onbepaalde tijd terug te brengen naar de opslag leek ons geen goed idee en daarom is contact opgenomen met Ger-Jan Voerman om te kijken of er in de Zuiderkerk een geschikte plek zou zijn. Dat bleek goed mogelijk en daarom is het daar nu opgehangen.

Met dank aan Henk Bol, Dick Wikkerink en Ger-Jan Voerman.

We denken dat het zo toch weer een prominente plaats heeft gekregen.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Harm Hoftiezer