Startzondag Bredevoort 2023

Op 10 september was er in Bredevoort de startzondag onder prachtige weersomstandigheden. In de mooie agrarische natuurtuin achter de woning van Herman en Paula hebben we een mooie start gemaakt van het nieuwe seizoen. De bezoekers waren zowel van protestantse als van katholieke afkomst. Er was muziek, een koor, een mooie opkomst en na afloop gezellig samen koffiedrinken met heerlijke taart.
Tijdens de dienst heeft de kerkenraad het volgende verteld over lopende ontwikkelingen en wat de plannen zijn voor het nieuwe seizoen.

Op zoek naar nieuwe mensen
In de eerste plaats, we hebben een fijne club mensen, die enthousiast is, maar … we zijn ook kwetsbaar, zo blijkt. We hebben helaas te kampen met ziekte en met afscheid van een aantal ambtsdragers.
We zijn volop bezig om dat het hoofd te bieden en we zijn steeds op zoek naar nieuwe mensen. Dat kost moeite tegenwoordig, maar we houden vertrouwen en goede moed. Er is gelukkig al iemand gevonden die vanaf volgende maand met ons mee gaat doen.
Het is echt leuk werk om je in te zetten voor de kerk en medemens, dus als u wilt meewerken of iemand weet, of ideeën hebt? We horen het graag !
Het hoeven echt niet allemaal ambtsdragers te zijn, maar we denken vooral aan mensen die meedenken om de kerk modern, aantrekkelijk en interessant te maken voor een brede groep inwoners. U bent van harte welkom!
En niet te vergeten de mensen die in praktische zin de handen uit de mouwen willen steken, bijv. bij koffieschenken na de dienst, de kledingwinkel in het Koppelhuis, de taken van het kosterschap, jaarlijks onderhoud van de pluktuin, schoonmaak van de kerk of meehelpen met de actie Kerkbalans. Graag! Vele handen maken licht werk immers? Het vergaderen valt hard mee tegenwoordig (zes keer per jaar), omdat er heel veel via whatsapp kan.

Activiteiten
We doen veel leuke dingen, er zijn mooie vieringen met variëteiten op de beamer, ADA – diensten, bijdrages aan lokale activiteiten, bloemen, muziek, het koortje, omkijken naar andere inwoners via stichting Present, samen eten, collecteren, kastje lief Landstraat, de driewielfiets voor het Ambtshuis, de electrocar, de voedselbank, derde wereld projecten ondersteunen, zoals waterputten in Oeganda en apotheekkasten en latrines bouwen, maar ook ondersteunen we inwoners van Bredevoort die het moeilijk hebben
In het nieuwe seizoen willen we meer met muziek gaan werken in de diensten, waarbij vooral gedacht wordt aan Bredevoortse muzikanten.
Als u wilt, kunt u meedenken over de toekomst, commissie muzikale omlijsting, contact leggen met interessante sprekers, de commissie communicatie. Er is van alles te doen en
we willen kerk zijn voor heel Bredevoort en omstreken. We willen ook iedereen helpen die het nodig heeft, ongeacht of hij/zij lid van de kerk is. We werken daarin fijn samen met Katholiek Kontakt, die laat zien dat modern werken via een appgroep heel goed kan, waardoor het werk gewoon doorgaat, ook al is er dan geen eigen kerk meer. We hopen dat ze zich steeds meer thuis gaan voelen in de Joriskerk. We zijn op zoek naar meer mogelijkheden om deze samenwerking met KK verder uit te bouwen. Fijn ook dat we vandaag samen van start gaan!