Pluktuin kerk Bredevoort nieuwe stijl

Het aanvankelijke idee

De pluktuin aan de rand van Bredevoort was een mooi initiatief, maar de uitvoering voldeed helaas niet helemaal aan de verwachtingen van de kerk. Het was namelijk de bedoeling, dat iedereen door de pluktuin kon wandelen en ook een bosje bloemen kon plukken. Helaas werd de tuin overwoekerd door onkruid en nodigde niet meer uit voor een bezoek, zoals de bedoeling was.

Samenwerking

Gezocht werd naar andere wegen en via de Vereniging Bredevoorts Belang kwam de kerk in contact met de Stichting Voedselbossen Achterhoek (SVA), met wie een aantal gesprekken zijn gevoerd om elkaars wensen in beeld te brengen. Deze stichting heeft als doel het ontwerpen en ontwikkelen van voedselbossen en daarmee bij te dragen aan de natuurbeleving en de kennis over eetbare natuur.

De wensen van de kerk zijn:

* dat de siertuin als entree van Bredevoort er mooi en fatsoenlijk uit moet zien. Het moet een tuin worden waar het fijn toeven is, met wellicht een mogelijkheid voor het uitbeelden van wat Bredevoortse kunstwerken, een herdenkingsbomenbos (waarin iedereen een boompje mag planten ter nagedachtenis aan een dierbare) en wellicht een deel voedseltuin. 
* dat de buurt op de hoogte is en blijft van de nieuwe plannen en activiteiten met de tuin.

* dat de biodiversiteit bevorderd wordt. 

De uitgangspunten van de Stichting Voedselbossen Achterhoek zijn:

* dat zij niet gericht is op het maken van winst. (De kerk ziet ook graag dat producten uit het voedselbos terecht komen bij mensen die het nodig hebben.)
* dat deze andere vorm van voedselproductie dicht bij de mensen wordt gebracht en dat opgedane kennis gedeeld wordt met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Daarbij denken ze ook aan jonge inwoners. (De kerk vindt samenwerking met de Bastion school in Bredevoort heel belangrijk. Voor basisschool Het Bastion is voeding ook een heel belangrijk thema). 
* De Stichting Voedselbossen Achterhoek liet er geen gras over groeien en heeft de eerste stappen al gezet, door de buurt en enkele Bredevoortse instanties te bezoeken en op de hoogte te brengen van de plannen.

Uit de gesprekken tussen de kerk en de Stichting Voedselbossen Achterhoek bleek al snel dat we elkaar in de na te streven doelstellingen heel goed konden vinden.

Plan van aanpak

Afgesproken is dat de kinderen van groep 5 van Het Bastion in de school pompoenpitten gaan opkweken en die worden in juni 2024 uitgepoot in de pluktuin. Na de zomervakantie worden de pompoenen geoogst. Met de zaden van oliepompoenen zal er gezamenlijk een maaltijd gekookt en gegeten worden.
Het plantseizoen voor bomen en struiken was voorbij toen de gesprekken vorderden tussen de kerk en de Stichting Voedselbossen Achterhoek. Dit werd echter niet als een probleem gezien.
Eerst moet er namelijk een beplantingsontwerp komen, waarvoor we nu de tijd kunnen nemen, tot aan de herfst. Hiervoor is contact gezocht met studenten van de Tuin- en Landschapsinrichting bij de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp. Een groep van 5 studenten heeft voor dit project gekozen. Inmiddels heeft een startgesprek met de studenten plaatsgevonden. Zij hebben 8 weken de tijd om een plan uit te werken.
Aan het plantgoed kan al wel worden gewerkt. Vermeerdering van bessenstruiken is bijvoorbeeld relatief eenvoudig.

Wat gebeurt er deze zomer?

Voor de komende zomer is de volgende tussenteelt oplossing gevonden. Smits Groentekwekerij B.V. uit de Heurne gaat de oliepompoenen verder uitplanten in de pluktuin. Naast een prachtig gezicht in de bloeitijd is het bijkomend voordeel hiervan, dat de grond hierdoor goed, zonder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, bewerkt en bemest wordt.

Hoe nu verder?

De afspraken over deze plannen zullen nog schriftelijk worden vastgelegd. Dit is immers een belangrijk project voor in de verre toekomst.
Mocht u belangstelling hebben om te weten hoe dit verder verloopt en/of misschien zelfs actief mee willen werken, dan kunt u zich aanmelden bij de kerk van Bredevoort (zie website www.pkn-bredevoort.nl ), of bij de Stichting Voedselbossen Achterhoek (www.voeselbossen-achterhoek.nl). 

Diaconie Protestantse Gemeente Bredevoort