Collectes PG Aalten

Zondag 19 maart 2023
Zuiderkerk
09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Missionair werk en Kerk
Oude Helenakerk
r.-k.-viering
09.30 uur dhr. Hans de Graaf,

Zondag 26 maart 2023
Oude Helenakerk
09.30 uur: ds. E. van Deventer,
collecte: Werelddiaconaat en Kerk
Zuiderkerk
10.00 uur: ds. M.J. Kooistra, Woudenberg –
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Oude Helenakerk

Zuiderkerk

Toelichting:
Tijdens deze corona periode worden er twee collectes per kerkdienst gehouden. Daarvoor staan er schalen of mandjes bij de uitgang van het kerkgebouw.
Hieronder wordt voor elke zondag bekend gemaakt waarvoor de beide collectes bestemd zijn.
Als u de kerkdienst live volgt via Kerkbeeld of beluisterd via de kerkradio dan kunt u uw gift overmaken op onderstaande bankrekening met vermelding waarvoor de collecte bestemd is.
Bankrekening collecte kerk: NL26 RABO 0373714688 Bankrekening collecte diaconie: NL41 RABO 0380212838
Naast deze banknummers van kerk en diaconie projecten kunt u ook doneren aan: DHA, dat staat voor Diaconale Hulpverlening Aalten, hun banknummer is: NL24 TRIO 0338605460 Diaconale Hulpverlening Aalten is een stichting die zich bezig houdt met de hulpverlening in de gehele gemeente Aalten.
U kunt ook doneren via de GIVT app, hierboven staan de QR codes om te scannen.