Onderhoud Orgel

Groot onderhoud hoofdorgel van de Oude Helenakerk

Het orgel van de oude Helenakerk is dringend aan groot onderhoud toe.

Dit is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat het een instrument betreft met een orgelkas uit 1757. Hier is in 1976 door de fa. K. B. Blank & zonen uit Herwijnen een nieuw binnenwerk gerealiseerd, op één register (De Bazuin 16’ van fa Jacobus Ambrost) na, die  stamt uit 1811.

Een monumentaal orgel dus, dat wekelijks een aantal uren wordt bespeeld. Het orgel is van 1990-1994 gereviseerd en daarbij zijn een aantal technische mankementen gerepareerd. Door de jaren heen is er uiteraard wel het reguliere onderhoud uitgevoerd en zijn er wat technische problemen verholpen.

Maar in 2019 is al aangegeven door Egbert Hoving, de orgelmentor binnen de PGA, dat er binnen ca vier jaar groot onderhoud aan staat te komen. Er is daarna, in opdracht van de kerkrentmeesters v.d. PGA een zogenaamde quickscan uitgevoerd, hierbij kwam een behoorlijk waslijst met gebreken aan het licht. Onderdelen van zowel het orgel, d.w.z. pijpwerk, mechanieken, blaasbalgen etc.,  als ook de orgelkas en onderliggende kolommen, die schoongemaakt en gerepareerd dienen te worden.

Er is door een erkend orgeladviseur een bestek geschreven dat binnenkort naar een aantal orgelbouwers zal worden opgestuurd, om een aantal offertes te verkrijgen, zodat we een beeld krijgen wat het allemaal gaat kosten. Tevens zijn er een aantal wensen van onze cantor Harry van Wijk, die tevens worden bekeken (op technisch en financieel vlak) of die meegenomen kunnen worden in het geheel.

Een deel zal de PGA financieel zelf moeten dragen, maar we gaan natuurlijk proberen om ook bij verschillende organisaties, stichtingen subsidie te verkrijgen. Ook een belangrijk punt dat in het bestek is opgenomen, is dat de orgelbouwer aangeeft in z’n offerte bij welke werkzaamheden zo mogelijk vrijwilligers  ingeschakeld kunnen worden.

Te zijner tijd zullen we daar dan een oproep voor doen. Tot zover onze informatie over dit project.

de kerkrentmeesters, Berjo van Eerden en Henrie Eppink