Ondertussen bij de kerkrentmeesters

– In de morgendienst van 15 oktober in de Oude Helenakerk hebben we afscheid genomen van onze mede-kerkrentmeesters René Veerbeek, Jan Lensink en Wim van Eerden. We hebben heel fijn met elkaar samengewerkt en willen hen daar nogmaals voor bedanken.
– In dezelfde morgendienst hebben we twee nieuwe kerkrentmeesters mogen verwelkomen, namelijk Anite Verkerk en Maarten Uenk. Zij stellen zich hieronder aan u voor.
Wij zijn nog op zoek naar een kerkrentmeester met affiniteit voor personeelszaken. Schroom niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.
– De kerkrentmeesters hebben een concept-intentieverklaring voor een eventuele overdracht aan de Gelderse Kerken aangeboden aan de kerkenraad. In deze concept-intentieverklaring staan de voorwaarden die de Gelderse Kerken aan de PG Aalten stelt en andersom. We zijn ons ervan bewust dat het heel erg lang geduurd heeft voor we zover zijn gekomen. Het was een intensief traject en we zijn ons er ook van bewust dat het een heel emotioneel traject is. In de komende maanden zal hier in een of meerdere gemeenteavonden met u over worden gesproken.
– Het orgel in de OHK is aan een onderhoudsbeurt toe. Momenteel worden offertes opgevraagd.
– Voor het onderhoud aan de buitenkant van de Oude Helenakerk hebben we een maand geleden een beschrijving gemaakt in een van de edities van KerkVenster. Omdat de technische uitleg vrij taaie kost is, leek het ons leuk en zinvol om een filmpje te maken waarin uitgelegd wordt wat er bij het onderhoud gedaan wordt. In het filmpje stellen de volgende personen zich aan u voor:
– Piet Hoens voorzitter Restauratiefonds
– Henri Boerman huisarchitect OHK
– Bert Schotman hoofdaannemer
Het filmpje staat op de website van de PGA, maar u kunt het ook bekijken door bijgaande QR-code te scannen met uw mobiele telefoon.

Nieuwe kerkrentmeesters

Mijn naam is Anite Verkerk, vorig jaar met pensioen gegaan na meer dan 25 jaar fulltime werkzaam te zijn geweest als docent en programmamanager bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Nu dartelt er een hondenpuber door huis en tuin, die om aandacht vraagt en structuur en plezierige levendigheid brengt in het dagritme. De Achterhoek heeft mij altijd al getrokken en vijftien jaar geleden ben ik definitief naar Aalten verhuisd. Al evenzoveel jaren speel ik, met veel plezier, trompet bij Christelijke Muziekvereniging Jubal in Varsseveld.
Gevraagd om kerkrentmeester te worden bij de Protestantse Gemeente Aalten. Dankbaar dat het geschonken rekentalent niet verloren gaat en dat ik deze gaven in dienst mag brengen voor de Kerk. Maar ook dank voor het door u gegeven vertrouwen om de gelden te mogen beheren.

Mijn naam is Maarten Uenk en sinds kort ben ik kerkrentmeester van de PGA.
Ik woon samen met mijn vrouw Dianne en onze drie kinderen Lars, Sven en Femke in het mooie Aaltense Goor. Daar hebben we ook ons melkveebedrijf. Naast de algemene zaken van het kerkrentmeesterschap zal ik mij vooral bezighouden met landerijen.