Ondertussen bij de kerkrentmeesters…

Algemeen

 • De kerkrentmeesters/financiën evalueren de actie kerkbalans.
 • We zijn nog bezig met de verhuur van de woning aan Kerkstraat 6.
 • We werken aan een draaiboek voor kerkrentmeesters, specifiek afgestemd op de situatie in Aalten. Hierdoor moet de overdracht aan nieuwe kerkrentmeesters eenvoudiger worden.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om alle gegevens betreffende de PGA op een centrale computer (server) op te slaan, zodat ook hierdoor informatieoverdracht beter gewaarborgd wordt.Oude Helenakerk
 • De wijzerplaten van de OHK zijn bij de vergulder en worden op 26 maart om 08.00 uur teruggeplaatst. Uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.
 • Een onlangs vernieuwde tegel bij de ingang van de OHK is door vandalisme vernield en zal worden vervangen door een stalen plaat.
 • We zoeken naar een goede mogelijkheid om de verlichting van de trap tussen OHK en Elim te regelen.
 • De gesprekken met het SOGK m.b.t. de eventuele overname van de OHK zijn van start gegaan.

Oosterkerk

 • De gesprekken over de verkoop van de Oosterkerk zijn in volle gang.

Zuiderkerk

 • De klokkentoren van de Zuiderkerk wordt dit voorjaar voorzien van een nieuw verflaagje.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om de galmtijd in de Zuiderkerk terug te brengen. Daarmee moet de verstaanbaarheid beter worden.

de kerkrentmeesters