Commissie communicatie vragenlijst / enquête

De kerkenraad van de PG Aalten is benieuwd via welke (digitale en papieren) wegen zij u kan informeren.
In 2022 is er op verzoek van de kerkenraad van de PG Aalten een commissie communicatie gevormd.
Deze commissie heeft zich beziggehouden met het in kaart brengen van de communicatiemiddelen die door de PG Aalten worden gebruikt, ook digitaal.
Ook is gekeken naar welke doelgroepen onderscheiden kunnen worden, zowel binnen als buiten de kerkgemeenschap van de PG Aalten.
In de editie van KerkVenster nummer 10 (3 mei 2024) kunnen de lezers in Aalten een vragenlijst over communicatiemiddelen verwachten.
De vragenlijst is volledig anoniem in te vullen, op papier of, en dat heeft de voorkeur van de commissie, digitaal vanaf 1 mei via de website via onderstaande link.
Met de uitkomst van dit onderzoek verwacht de commissie communicatie de kerkenraad inzicht te kunnen geven in welke communicatiemiddelen nu en in de toekomst geschikt zijn om de gemeenteleden en eventuele andere belangstellenden te kunnen blijven bereiken.

Namens de commissie communicatie,
Maarten Westerveld
Leo Postma
Elizabeth van Deventer