Oosterkerkbanken

Waar zijn ze gebleven? Nou daar!

In een vorig KerkVenster hebben we u gevraagd om foto’s te sturen van de kerkbanken uit de Oosterkerk. Daar zijn heel veel leuke reacties op gekomen.

Het is fijn om te lezen en te zien waar en hoe ze terechtgekomen zijn. Allen bedankt voor de bijdrage.

 Namens college van kerkrentmeester,

Harm Hoftiezer