Sponsoring kerstavond Aalten

Was u er ook bij? Kerstavond 2022 bij de Ahof. Waar we als kerken van Aalten gezamenlijk een kerstavonddienst mochten organiseren. We mogen achteraf zeggen dat het een heel mooie avond is geweest waarbij veel mensen van allerlei kerken, maar ook van daarbuiten, aanwezig waren. Samen mochten we zingen, luisteren en elkaar ontmoeten rondom het echte kerstthema: Jezus die als een baby naar de aarde kwam om uiteindelijk voor onze zonden te sterven, waardoor wij mogen leven! Een boodschap die veel mensen niet meer horen en sommigen zelfs nog nooit gehoord hebben! Iets wat voor ons heel gewoon is, maar wat voor steeds meer mensen ver van hun afligt. En daarom vinden wij het belangrijk dat de echte kerstboodschap verteld wordt op een plek die voor iedereen makkelijk toegankelijk is en waar de drempel wat lager ligt dan in een bestaande kerk. En dit zagen we terug! Veel mensen die toevallig langsliepen of langsreden, stopten en benieuwd waren naar wat er te doen was en op deze manier hoorden over onze liefdevolle God! Velen die bleven staan omdat het hun aantrok. En naast de onderlinge ontmoeting van christenen onder elkaar is dát waar we het voor doen! 

De avond zat mooi in elkaar met muziek, geluid, licht en na afloop een drankje. Dit alles kost geld, veel geld. We zijn blij dat we dit konden organiseren met financiële steun vanuit de kerken.

Dit jaar willen we er nog een gezamenlijke lichtjesroute aan toevoegen om nog meer mensen, jong en oud, erbij te betrekken en letterlijk het licht door de straten te laten gaan! We hopen als een grote groep door Aalten te lopen en gezamenlijk aan te komen bij de Ahof waar we de avond voortzetten zoals afgelopen jaar.

 We zijn op zoek naar sponsoren om de lasten bij de kerken zelf te verlagen en de draagkracht te verbreden. Dit is de reden waarom we u benaderen.

Onze vraag is of u vanuit uw bedrijf een bedrag zou willen sponsoren voor deze avond.

Dit bedrag kan door uzelf bepaald worden en is als ANBI belastingaftrekbaar. Door een groep sponsoren bij dit evenement te betrekken, hopen we deze avond nog vaker te kunnen organiseren en op deze manier elke Kerst de Bijbelse boodschap aan Aalten te kunnen laten horen. Helpt u met uw bedrijf mee?

Wilt u op persoonlijke titel een gift doen, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Contact kan opgenomen via onderstaand mailadres of door het aanspreken van ondergetekenden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Henri Brethouwer, henribrethouwer@kpnmail.nl of ds. Folkert de Jong folkert.j.de.jong@gmail.com

Wij hopen op uw medewerking!

 

                      Henri Brethouwer (Christengemeente de Meiberg),

                      Job van de Kamp (Euregio Christengemeente Aalten),

                      Marlies Heideman en Folkert de Jong ( Protestantse Gemeente Aalten),

                      Astrid te Winkel (Rooms Katholieke Kerk),

                      Maaike Holtman ( Christelijke Gereformeerde Kerk)