Waar zijn ze gebleven?

Wat is ervan terecht gekomen?
Bij de verkoop van de Oosterkerk hebben veel gemeenteleden een of meerdere kerkbanken overgenomen.
Nu we twee jaar verder zijn, denken we dat de meeste banken hun plek wel gevonden hebben.
We zijn erg benieuwd wat de nieuwe bestemming is geworden, en zouden daarom graag foto’s ontvangen van de nieuwe plek.
Foto’s kunnen gestuurd worden naar: harm.hoftiezer@pgaalten.nl
In overleg met de redactie zullen wij deze dan in KerkVenster publiceren.

namens het college van kerkrentmeesters,
Harm Hoftiezer