Boekenplein

In deze rubriek treft u boekenrecensies, besprekingen en aanbevelingen aan. Het zijn boeken die altijd iets met geloof en/of religie te maken hebben. Het kunnen ook boeken zijn die door lezers van KerkVenster aanbevolen zijn om te lezen.
Boeken zijn altijd te bestellen via de boekhandel.

 Koloniekak beschrijft het leven in de twintigste eeuw in de gevangeniskolonie Veenhuizen. Mariët Meester, die er opgroeide, schetst deze bijzondere gemeenschap aan de hand van herinneringen van oud-inwoners.

Veenhuizen was tot 1983 niet toegankelijk voor buitenstaanders; rondom stonden bordjes ‘Verboden toegang’. De bevolking bestond uit justitieambtenaren, die uit het hele land kwamen. Door mensen uit de omgeving werden zij ‘koloniekak’ genoemd, vanwege hun ambtenarenstatus en omdat ze geen Drents, maar Nederlands spraken.

Mariët Meester praatte met tientallen oud-Veenhuizers. Ze vertelden hoe overal de invloed van de gestichten aanwezig was: kinderen namen de boevenbus naar school, gewapende gestichtswachters hielden de tuinman in de gaten, en bij promotie hoorde een grotere woning. Leven en werk liepen op wonderlijke wijze door elkaar. In Veenhuizen had de bevolking een unieke relatie met landlopers, criminelen en oorlogsdelinquenten. 

Verschillende BN-ers hebben hier een ‘vakantie’ doorgebracht.  

 Aanbevolen door Kees Veenstra   

Het leven van Vredesapostel Harcourt Klinefelter, globalisering van de droom van dr. Martin Luther King.
Op 4 april 2018 is het vijftig jaar geleden dat ds. Martin Luther King jr. werd vermoord in het Amerikaanse Memphis.   Harcourt Klinefelter was persvoorlichter van King.
Deze gebeurtenis en het gedachtegoed van King zijn zijn hele leven met hem meegegaan, ook toen hij met zijn Nederlandse vrouw in Nederland kwam wonen. Klinefelter wordt docent aan de volkshogeschool van Havelte en predikant van de Doopsgezinde gemeente in Zeist.
Over dit leven in dienst van de Vrede heeft Katrien Ruitenburg een boek geschreven. Zij voerde hiervoor veel gesprekken met Klinefelter en maakte gebruik van zijn archief.
Deze biografie kreeg de titel: het leven van Vredesapostel Harcourt Klinefelter, globalisering van de droom van dr. Martin Luther King.
Het boek wordt op 11 april gepresenteerd in het Drents Museum waar op dat moment ook de tentoonstelling The American Dream te bezichtigen is.
Met de EO ging Klinefelter terug naar Amerika waar hij met strijdmakkers van toen herinneringen tot leven brengt. Deze documentaire wordt maandag 2 april 2018 om 21.00 uur uitgezonden op NPO 2.
Narratio ISBN 978 90 5263 9383 prijs € 19,50

Geschiedenis en cultuur van een vergeten Israëlitische groepering.

De Commissie Kerk en Israël Aalten/Bredevoort organiseerde op dinsdagavond 6 maart een bijeenkomst in de synagoge waar prof. dr. Pieter van der Horst een lezing gaf over De Samaritanen. De Samaritanen vormen een niet-Joodse maar wel Israëlitische groepering die in zijn trouw aan de Thora van Mozes - tegen de verdrukking in - zich heeft weten te handhaven tot op de dag van vandaag.
Weinig mensen weten dat de Samaritanen, die maar een enkele keer in de Bijbel genoemd worden, een rijke en veelbewogen geschiedenis hebben van zo'n vijfentwintig eeuwen en dat ze nog steeds bestaan. In deze lezing zal worden ingegaan op het ontstaan van deze religieuze groepering, hun geloofsvoorstellingen, hun geschiedenis en cultuur door de eeuwen heen en hun huidige positie in Israël. De spreker houdt zich al ruim dertig jaar bezig met studie daarover en is de auteur van het enige Nederlandstalige boek over de Samaritanen dat op de huidige stand van het onderzoek is gebaseerd: De Samaritanen. Geschiedenis en godsdienst van een Israëlitische gemeenschap.
U bent van harte welkom deze avond bij te wonen.
Pieter W. van der Horst (1946) is emeritus hoogleraar in het vroege Jodendom en Christendom van de Universiteit Utrecht.
Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar.

Er komt een moment dat je op eigen benen komt te staan. Je gaat je eigen beslissingen nemen, je eigen koers volgen. Een beetje goede raad en advies kun je daarbij af en toe wel gebruiken. In dit boek komen allerlei ‘zaken van het leven’ voorbij, zoals vriendschap, tijd, seksualiteit, geld en God, maar ook hoe je een huishouden op orde houdt en goed voor jezelf zorgt. Soms serieus, soms met een knipoog.
En bij alles krijg je mooie gedachten en praktische adviezen mee. Echt van die dingen die een moeder aan haar dochter wil meegeven.
Tussendoor delen bekende en minder bekende moeders een stukje van de wijsheid die zij aan hún dochters willen meegeven.
Dit wil ik je graag meegeven
Els van der Vlist
Uitgeverij Boekencentrum isbn 9789023970729 prijs € 9.90

Onze postmoderne, seculiere en multiculturele context vraagt om een nieuwe reflectie over God. Deze godsleer beantwoordt de vraag wie de God is tot wie christenen het Onze Vader bidden. Deze God is niet alleen liefdevol; Hij/zij is evenzeer heilig en rechtvaardig. Hij is geen uitvergroot mens, maar in zijn omgang met mensen de volstrekt Verhevene. Voor veel mensen is ‘God’ een leeg woord geworden waar ieder zijn eigen invulling aan kan geven. Christenen zijn mensen die het Onze Vader bidden. In dit boek wordt onderzocht welke inhoud het woord ‘God’ krijgt wanneer het Onze Vader gebeden wordt.
Welke inhoud hebben de woorden Vader, Naam, Koning en Schepper? Welke betekenis hebben de liefde, de heiligheid, de rechtvaardigheid, de macht en de eeuwigheid die het Onze Vader expliciet of impliciet aan God toekent? Voor het begrijpen van deze ‘eigenschappen’ van God wordt een nieuw denkkader ontwikkeld waarin Gods daden en zijn relaties met mensen centraal staan. Het boek besluit met de vraag of onze Vader werkelijk bestaat.
Christelijk spreken over God Jan Muis Uitgeverij Boekencentrum isbn 9789023928669
prijs € 32,50

Tegen de dood is geen kruid gewassen. Zo luidt een oud spreekwoord.
Er bestaat een Boek dat iets anders zegt. Dat eeuwenoude Boek houdt ons voor dat er wel degelijk een middel is tegen de dood. Dat wil zeggen, dat middel leidt je dwars door de dood heen het Leven binnen.
Over dat levenskruid gaat ook dit boekje.
Bij stukjes en beetjes, in verhalen en teksten, geeft de auteur zicht op het land dat ons beloofd is na de dood. Het is een land van louter licht. Het is een land waarin het leven goed is.Wie dit levenskruid ter harte neemt, sterft niet, maar leeft en is in goede handen.
Een boek om zelf te lezen, maar ook om voor te lezen en te delen.
Medicijn voor eeuwig leven
André F. Troost
Uitgeverij Boekencentrum isbn 9789023970590 prijs € 9.90