Rampenfonds diaconie

De diaconie heeft voor 2018 het budget voor hulp bij rampen verdubbeld t.o.v. eerdere jaren. Afgesproken is dat € 24.000, verdeeld over de vier kwartalen, zal worden besteed. In het eerste kwartaal is € 6.000 overgemaakt aan Kerk in Actie voor hulp aan gevluchte Rohingya-gezinnen uit Myanmar. De problemen die daar zijn ontstaan, passen binnen het doel dat we voor ogen hebben met het rampenfonds: snelle hulp bieden waar het acuut noodzakelijk is.

Sinds 2012 is de westelijke provincie Rakhine, grenzend aan Bangladesh, regelmatig het toneel van gewelddadig treffen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het gebied. Als gevolg van dit geweld tussen de boeddhistische meerderheid en de islamitische Rohingya zijn vooral de laatsten van huis en haard verdreven. Zij hebben een heenkomen gezocht in vluchtelingenkampen in Myanmar en Bangladesh.

 Hulp Myanmar

Na een aanslag door een groep Rohingya-militanten enkele weken geleden, laaide het geweld op en is de stroom vluchtelingen sterk gegroeid en 400.000 mensen kunnen geen kant meer op. In de overvolle kampen is geen plaats meer en mensen worden nu ook opgevangen in huizen van gastgezinnen en in scholen en gemeenschapscentra van de omringende dorpen.

Kerk in Actie en ICCO stellen bij de autoriteiten van Myanmar de problematiek van de verdreven Rohingya, burgers van Myanmar, aan de orde. Zij zijn massaal naar buurland Bangladesh gevlucht en het is niet duidelijk voor hen of ze veilig terug kunnen keren. Bovendien zijn er in Myanmar ook veel mensen ontheemd, die via het internationale ACT-netwerk hulp wordt gegeven.

 Hulp in Bangladesh

In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox’s Bazar via lokale partner organisaties. Zo is er door Kerk in Actie € 50.000  beschikbaar gesteld voor hulp in Cox’s Bazar aan 1500 families voor voedselpakketten, hygiënepakketten  en handwasfaciliteiten.

Jaarproject 2018: ‘Op zoek naar veiligheid’

Het tweede project waar we in het kader van het jaarproject van de Protestantse Gemeente Aalten aandacht aan besteden is Bangladesh. Op zondag 15 april zal hiervoor de collecte bestemd worden.  

Water is vriend en vijand in Bangladesh
In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. De enorme rivieren treden regelmatig buiten hun oevers. Dat maakt het land zo vruchtbaar dat er meerdere keren geoogst kan worden. Maar cyclonen en overstromingen zijn ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe.

In mei 2016 werd Bangladesh getroffen door een cycloon
Op 21 mei 2016 raasde weer een cycloon over Bangladesh. Dankzij het waarschuwingssysteem en de cycloonbestendige schuilplaatsen van de overheid konden 500.000 mensen op tijd wegvluchten, maar de materiële schade was enorm. Sakina (35) vertelt: ‘Drie jaar geleden overleed mijn man, die visser was. Sinds zijn dood, vis ik zelf om mijn drie kinderen te onderhouden. Door de cycloon verloor ik mijn huis, kippen, kleren, pannen, vissersboot en netten. We leven nog maar mijn bron van inkomsten is weg.’

Noodhulp en rampen voorkomen
CODEC, partnerorganisatie van Kerk in Actie in Bangladesh, traint de bewoners al jaren in klimaat-bestendige landbouw. Zij verleenden direct noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande vrouwen zoals Sakina. Zij kregen eerst geld om voedsel te kopen. Voor € 23 ekreeg Sakina’s gezin ook landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo proberen we in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. Helpt u mee om meer gezinnen er weer bovenop te helpen?