Rampenfonds diaconie

Wat doet de commissie “Hulp Ver Weg Dichterbij” zoal?

De commissie ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’ maakt onderdeel uit van de diaconie. De naam van onze commissie is dubbelzinnig: aan de ene kant kiezen we voor hulp dichterbij en aan de andere kant kiezen we ook bewust voor projecten ver weg die worden ondersteund/gecoördineerd door mensen hier uit de omgeving.

Wij krijgen van de penningmeester van de diaconie jaarlijks te horen welk bedrag wij mogen besteden aan verschillende projecten. Een aantal projecten wordt minimaal drie jaren financieel ondersteund door de diaconie. Dit is ook fijn voor de projecten zelf, want dan hebben ze in ieder geval al een bepaald inkomen dat vast staat. Vervolgens kijken wij elk jaar of er nieuwe/andere projecten zijn die in aanmerking komen voor ondersteuning, hebben de ondersteunde projecten voldoende terugkoppeling gegeven van ontvangen gelden en zijn wij akkoord met wat zij ermee gedaan hebben. Zo ja, dan blijven we ze ondersteunen. Onze voorkeur gaat uit naar projecten van plaats- of streekgenoten omdat de communicatie dan vaak via korte lijnen verloopt. Wij maken vervolgens een bestedingsvoorstel en leggen dit voor aan de diaconie. Als zij akkoord gaat, worden de projecten geïnformeerd over hun donatie en wordt het geld door het Kerkelijk Bureau overgemaakt.

Daarnaast kiezen wij elk kalenderjaar een jaarproject. Tot nu toe zochten we dit project  binnen de projecten van Kerk in Actie. In 2019 is het jaarproject ‘De kerk versterkt het werk en de positie van de boeren op Sumatra’. Het project lichten we extra toe in de kerkdiensten en het krijgt de opbrengst van de collectes die vijf keer per jaar voor hen gehouden worden.

In Kerkvenster hebben we een vaste rubriek, waarin we in elk nummer één van de projecten iets laten vertellen over waaraan de donatie besteed is. Wij hopen dat u zo meer betrokken raakt bij deze organisaties en dat uw gevoel goed blijft wanneer u geld geeft aan de diaconie.

Wij werken twee keer per jaar mee aan een kerkdienst: in oktober/november en op de zondag van het Werelddiaconaat (eerste zondag van februari).

We vinden het erg leuk om als ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’ betrokken te zijn bij projecten die leven bij onze gemeenteleden of Aaltenaren. Daarom willen we graag een oproep doen: heb(t) jij/u of ben(t) jij/u betrokken bij een project dat financiële steun kan gebruiken, laat het ons dan weten via: Hulpverwegdichterbij@gmail.com

Jaarproject 2018: ‘Op zoek naar veiligheid’

Het tweede project waar we in het kader van het jaarproject van de Protestantse Gemeente Aalten aandacht aan besteden is Bangladesh. Op zondag 15 april zal hiervoor de collecte bestemd worden.  

Water is vriend en vijand in Bangladesh
In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. De enorme rivieren treden regelmatig buiten hun oevers. Dat maakt het land zo vruchtbaar dat er meerdere keren geoogst kan worden. Maar cyclonen en overstromingen zijn ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe.

In mei 2016 werd Bangladesh getroffen door een cycloon
Op 21 mei 2016 raasde weer een cycloon over Bangladesh. Dankzij het waarschuwingssysteem en de cycloonbestendige schuilplaatsen van de overheid konden 500.000 mensen op tijd wegvluchten, maar de materiële schade was enorm. Sakina (35) vertelt: ‘Drie jaar geleden overleed mijn man, die visser was. Sinds zijn dood, vis ik zelf om mijn drie kinderen te onderhouden. Door de cycloon verloor ik mijn huis, kippen, kleren, pannen, vissersboot en netten. We leven nog maar mijn bron van inkomsten is weg.’

Noodhulp en rampen voorkomen
CODEC, partnerorganisatie van Kerk in Actie in Bangladesh, traint de bewoners al jaren in klimaat-bestendige landbouw. Zij verleenden direct noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande vrouwen zoals Sakina. Zij kregen eerst geld om voedsel te kopen. Voor € 23 ekreeg Sakina’s gezin ook landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo proberen we in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. Helpt u mee om meer gezinnen er weer bovenop te helpen?