Venster naar buiten

‘Venster naar Buiten’ is een rubriek met activiteiten in de regio rondom Aalten. Het criterium voor plaatsing is: De activiteit met geloof, kerk,  of maatschappij verbonden is. Persberichten kunnen wordt ingestuurd naar: website@kerkvenster.nl  De redactie beslist uiteindelijk over plaatsing.

Activiteiten

Passietocht in Doetinchem 

Voor de vierde keer op rij organiseren de Muziekschool Oost Gelderland en de Protestantse Gemeente Doetinchem een Doetinchemse Passietocht op de woensdagavond in de week voor Pasen.

Op woensdag 28 maart 2018 om 19.30 uur is het startpunt in het Mark Tennantplantsoen achter de Nieuwstad. Daar klinkt muziek en begint ds. Ina Veldhuizen als verteller het verhaal over de laatste dagen van Jezus’ leven. Daarna lopen de zangers met een verlicht kruis samen met het publiek in een lange stoet, begeleid door muzikanten van de AMDG Wehl via de Synagogestraat en de Boliestraat naar de Catharinakerk in het centrum van de stad. Daar gaat het verhaal verder met woorden, zang en muziek en vindt ook de afsluiting plaats. De muziek is een verrassende mix van klassieke en lichte muziek. Publiek is van harte welkom. Wandel mee en beleef deze passietocht. 

Lezing over armoede in de Koppelkerk

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Desondanks stijgt het aantal mensen dat in langdurige armoede leeft. Hulpverleners en politici slagen er maar niet in om dit halt te roepen, waar met name kinderen de dupe van dreigen te worden. Op zaterdag 10 maart staat het Kenniscafé van de Koppelkerk in Bredevoort daarom in het teken van armoede.
Om ons heen kent iedereen wel iemand die in armoede leeft. Soms door domme pech of faillissement. Vaak is het echter een gevolg van armoede die generaties lang in families optreedt. We noemen dat ‘generatiearmoede’. Kinderen van ouders die kortgeleden in armoede zijn vervallen dreigen aan die generatiearmoede ten prooi te vallen.
Er bestaan veel initiatieven om de pijn van armoede te verlichten. Veel mensen zetten zich in om het zware bestaan van mensen in armoede lichter te maken. Voedselbanken, kledingbanken en andere initiatieven getuigen daarvan. Ondanks de vele inspanningen vergroot de kloof tussen mensen in armoede en de middenklasse. De kloof blijkt zelfs structureel te worden.
Spreker Martin Pragt heeft zich gebogen over het probleem van armoede. Dat heeft geleid tot het oprichten van EDASU: een opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Tijdens zijn opleiding merkte Pragt dat zijn achtergrond ook is bepaald door armoede. In een lezing gaat Pragt in op zowel zijn eigen ervaringen met armoede, maar ook over de ontwikkelingen van ervaringsdeskundigen. Na afloop van de lezing gaat Pragt in gesprek met de mensen die aanwezig zijn.

Inwoners van de Gemeente Aalten die de lezing willen bijwonen, maar wier financiële situatie dat niet toelaat, kunnen zich wenden tot het Zorgloket van de Gemeente Aalten, onder vermelding van de ‘Meedoenregeling’. Het Zorgloket is gevestigd op het Gemeentekantoor, Hofstraat 8, of telefonisch bereikbaar via 0543 49 33 33.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
Datum: zaterdag 10 maart
Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30)
Entree: € 7,50
Reserveren: www.koppelkerk.nl

Sint Jorisconcert op 11 maart: Haytham Safia Qu4rtet

Bij ons laatste concert van het seizoen verlaten we Europa in oostelijke richting. Of moeten we zeggen: met deze knipoog ontmoeten Oost en West elkaar? Luister en geniet.

Oost en West, man en vrouw, compositie en improvisatie, eeuwenoud en spiksplinternieuw komen samen bij het unieke Haytham Safia Qu4rtet. In de muziek van het kwartet weerklinken de Arabische, Afrikaanse en Westerse klassieke muziektradities waarmee de musici opgroeiden. Ze spelen al tien jaar met zichtbaar plezier samen en voelen zich even goed thuis in een klassieke concertzaal als op een wereldmuziek- of jazzpodium of op een festival.

Het concert vindt plaats op 11 maart in de Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort.

Het begint om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14:30 uur.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.sintjorisconcerten.nl
www.haythamsafia.com/

Stichting Restauratiefonds Oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten.
Wij heten u graag welkom op onze toneelavond door toneelver. L.U.K.A.S.
Zaterdag 24 maart 2018 in zaal Elim Landstraat 20, 7121 CR Aalten.
Aanvang 19.45 uur, zaal open 19.15 uur, entree € 7,00 incl. kop koffie/thee.
In de pauze houden wij een verloting.
Toneelvereniging L.U.K.A.S. speelt voor u ;
‘Dan maor een zorgboerderi-je……’
Hilarische Plattelandskomedie, auteur : Willie van Oenen

www.restauratiefondsaalten.nl