Dankdag

Op woensdag 1 november vieren we samen Dankdag, voluit: Dankdag voor Gewas en. Het uitspreken
van onze dankbaarheid aan de Schepper is een erkenning van onze afhankelijkheid. Tijdens Dankdag
onderstrepen we dat in de kerkdienst waarin we danken voor alles wat we uit Gods hand hebben
ontvangen in het afgelopen jaar.
Mijn verzoek aan u allen is of u voor deze dienst wat mee wilt nemen waarvoor u dankbaar bent. Dat
mag iets zijn van uw land of iets van uw hand. Wees vooral niet te bescheiden in het tonen van uw
dankbaarheid. Schroom niet contact met mij op te nemen wanneer het transport een probleem is.
De dienst in de Oude Helenakerk begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!
ds. Elizabeth van Deventer