Project Drakensbergen

Tijdens de voorbereiding van de Pride dienst op 14 mei kwam naar voren, dat we als organisatie een gevolg wilden geven aan deze kerkdienst.
Omdat in Aalten nog niets georganiseerd wordt voor LHBTIQ+ mensen kwamen we op het idee een ongedwongen inloopavond te organiseren.

De diaconie heeft via Bert Stronks twee projecten gevonden om te ondersteunen in zuidelijk Afrika, één in Botswana en één in Zuid Afrika, de Drakensbergen. In dit kerkblad lichten we het project uit de Drakensberegen, ZuidAfrika, toe. In het volgende kerkblad het project uit Botswana. 

Op vakantie in Zuid-Afrika kwam Bert Stronks het Drakensbergenproject tegen.  De organisatie die verschillende lagere- en kleuterscholen onder haar hoede heeft, heet Royal Drakensberg Education Trust. We willen hen helpen bij het herstellen van het gebouw van de kleuterschool en kinderopvang, de Sivukile Preschool en crèche.

 

De hoop is om kinderen van de Amazizi dorpen een stabiele basis te geven door ze van jongs af aan de kans te geven om te sturen, zelf respect op te bouwen waardoor ze zicht hebben op een betere toekomst. Ze krijgen onderwijs, kleding eten. Het beste is om hiermee al op jonge leeftijd te beginnen. Dat doen ze door te proberen om creches en kleuterscholen op te zetten. Er zijn nu al in totaal 18 eenvoudige locaties.  

De bevolking is erg arm. Oorzaken zijn o.a. gebrek aan werk, structuur, covid en aids. Door aids is een ouder of zijn beide ouders overleden. Door genoemde oorzaken heeft de bevolking  het zwaar en vaak is geen geld om aan activiteiten mee te kunnen doen. Veel kinderen hebben weinig eten, het project probeert momenteel 750 kinderen dagelijks een bord ‘porridge’  (pap) te geven en onderwijs en kinderopvang te bieden.  Ook wordt dan zonodig voorzien in kleding, speelgoed, boeken, lesmateriaal, en de bouw van eenvoudige lokalen.

Het project is veelal afhankelijk van bijdragen van particulieren. De overheid draagt hier minimaal aan bij. 

Voor slecht R 600,00 kun je een plek financieren/adopteren. ( Dat is ca.€ 30,00)

Het project heeft een website waarbij ook een paar keer per jaar nieuwsbrieven worden geplaatst met uitgevoerde werken.

Bert heeft het gebied en een paar dorpen gezien. Er zijn afspraken gemaakt per mail.

                                                                                                 diaconie Bredevoort