Ga Mee

 • Dit was het thema van de startzondag van 24 september j.l.

  In alle vroegte kon men mee op weg naar het licht van een nieuwe dag.

  Daarna werd de dag gestart met een verkwikkend ontbijt, waarna we in de Oude Helena Kerk de dienst konden volgen waarin het thema ‘Ga Mee’ verder in woord en zang verder werd uitgewerkt. Dank aan de leden van de commissie Startzondag voor de organisatie van deze prachtige ochtend.

  De Startzondag is het begin van een nieuw kerkelijk jaar, waarin we elkaar op allerlei manieren weer kunnen ontmoeten, samenzijn, en met elkaar ons geloof kunnen belijden en vieren.

  Na een korte pauze in de zomer zijn wij ook weer gestart met de vergaderingen van het moderamen, kleine en grote kerkenraad. Maar dat wil niet zeggen dat we in de afgelopen zomer hebben stil gezeten.

  Natuurlijk hebben we allen genoten van de zomervakantie, de batterij weer opgeladen, en even afstand genomen van de vele taken die er nog op ons liggen te wachten.

  Toch zijn er gedurende de zomer ook voorbereidingen getroffen voor het komende kerkelijk jaar.

  Een van de taken die er op ons ligt te wachten is het verder uitwerken van het besluitvorming proces over de eventuele overdracht van de Oude Helena Kerk, en het samenstellen van een tijdspad voor dit proces.

  In de afgelopen maanden heeft een afvaardiging van de kerkrentmeesters en het moderamen, veelvuldig overleg gevoerd met de Stichting Gelderse Kerken om te komen tot een concept-intentieverklaring voor overdracht van de Oude Helenakerk.

  In deze conceptverklaring zijn alle afspraken vastgelegd, voor zowel het gebruik van de kerk in de toekomst, alsmede de financiële afspraken en verplichtingen die hiervoor zullen gaan gelden.

  Deze conceptnotitie zal de komende maanden worden aangeboden aan alle ambtsdragers, en in verschillende vergaderingen worden uitgelegd en besproken.

  Daarna zullen de ambtsdragers hier natuurlijk hun mening over kunnen geven en zal er daarna een voorlopig besluit over genomen worden.

  Daarna zullen wij deze conceptnotitie natuurlijk ook presenteren aan onze gemeente leden en zal er ruimte zijn om op gemeente avond(en) om hierover van gedachten te wisselen.

  Daarna zal de kerkenraad hierover een definitief besluit nemen. Onze verwachting is nu dat dit gehele proces ongeveer 6-7 maanden in beslag zal nemen. Zodra er meer informatie bekend is over het tijdspad, en de conceptnotitie zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

                                                               namens de kerkenraad, Gerard Helmink