Voorbede vragen nu ook via mail

Voorbede vragen nu ook via mail

Naast dat in de Oude Helenakerk en in de Zuiderkerk een voorbedeboek ligt, kunnen degenen die niet naar een van de kerkgebouwen (kunnen) komen, hun voorbede mailen. Wanneer Netty Hengeveld, Folkert de Jong, Hendrik Jan Zeldenrijk of Elizabeth van Deventer op zondag voorgaat, kunt u de betreffende voorganger uiterlijk vrijdag voor die dienst mailen. Bij andere voorgangers kunnen we de mogelijkheid voor het mailen van voorbeden helaas niet bieden. 

Natuurlijk ligt daarnaast het voorbedeboek van de PG Aalten door de week klaar in de stilteruimte onder de toren van de Oude Helenakerk, en vanaf een half uur voor aanvang van de dienst bij de ingang aan de Elim-zijde van de kerk. In de Zuiderkerk ligt het voorbedeboek op een tafel in de hal.

Schrijf wat uw hart raakt, dingen waar u/jij voorbede voor wilt vragen. Het vriendelijke verzoek daarbij is wel om geen namen te vermelden van personen, dit o.a. vanwege de privacy. De gebedspunten uit het voorbedeboek zullen worden meegenomen in het gebed op zondag.

We hopen dat meerdere mensen gebruikmaken van beide mogelijkheden om voorbede te vragen voor dat wat op ons hart ligt.

Elizabeth van Deventer

Doorlinks:

elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl

folkert.j.jong@gmail.com

hengeveld.kerkvenster@gmail.com                                                             

hjzeldenrijk@gmail.com