Samenwerking PG Bredevoort

Om ons als kleine kerk weerbaar te maken richting de toekomst, zijn we ook bezig met samenwerking met protestantse buurtgemeenten, zoals u weet. Daarover bent u op 5 maart 2023 ingelicht. Uitgangspunt blijft, een zelfstandige kerk in Bredevoort. Er zijn al een paar bijeenkomsten geweest, waarbij ook Katholiek Kontakt is meegenomen. Deze bijeenkomsten worden geleid vanuit de classis. 
Aanvankelijk is van start gegaan met Bredevoort, Dinxperlo en Lichtenvoorde, zoals we u verteld hebben. Er zijn nu drie bijeenkomsten geweest en de sfeer is goed. Iedereen is wel overtuigd van de voordelen van samenwerking voor de toekomst. We hebben elkaar nodig en samen zijn we de kerk van de Achterhoek, zo redeneert de classis. 
We hebben ook van het begin af aan open kaart gespeeld met Aalten, omdat we daarmee ook al dingen samendoen zoals DHA en KerkVenster. Samenwerking met alleen Aalten was aanvankelijk een stap te ver, zo bleek tijdens de vorige gemeentebijeenkomst.
Intussen is gebleken dat er meer kerken met dezelfde problemen kampen en dat ook Varsseveld, die al nauw samenwerkt met Halle, zich heeft gemeld voor de samenwerking op regionaal niveau. Vervolgens werd er geredeneerd, tijdens de gesprekken met Lichtenvoorde en Dinxperlo, dat het dan niet logisch zou zijn om Aalten over te slaan in het verhaal van samenwerking in de Achterhoek.
Het volgende overleg is dan ook gepland eind van deze maand en vindt dus plaats met zes kerken in plaats van de drie, waarmee we van start zijn gegaan. We gaan vooral kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Duidelijk blijft overeind dat we een zelfstandige kerk willen blijven in Bredevoort.

Dit is in grote lijnen de stand van zaken van dit moment en we vinden het belangrijk om u daarin vanaf deze startzondag mee te nemen. Als u nog vragen hebt dan kunt u die altijd stellen bij de voorzitter van de kerkenraad of (een keer) tijdens het koffiedrinken. Tot zover de plannen en ontwikkelingen voor dit moment.

Na de dienst bleven nog lang en gezellig met elkaar napraten  in de prachtige natuur. Hebt u nog vragen of wilt u zich aanmelden om iets te doen of mee te denken, belt of mailt u dan met de voorzitter, tel. 06-53131832 of voorzitter@pkn-bredevoort.nl

                                                                 de kerkenraad van PG Bredevoort