Toekomst van de Kerk in Bredevoort

Iedereen die regelmatig de krant leest, weet dat de betrokkenheid van mensen bij de kerk gestaag afneemt. Dat uit zich op allerlei manieren: het aantal leden wordt ieder jaar minder en dus nemen  de inkomsten uit Kerkbalans en collectes af. Ook wordt het steeds moeilijker om geschikte ambtsdragers te vinden. Ook het aantal bezoekers bij de wekelijkse eredienst neemt af. En de mensen die nog wel komen, zijn gemiddeld van oudere leeftijd terwijl de aanwas van jongeren stagneert.

We bereiken dus op afzienbare termijn een punt waarop we moeten zeggen: hoe nu verder? Willen we wachten tot de wal het schip keert of moeten we nu al de bakens verzetten, maar hoe?

De kerkenraad heeft besloten om een kleine commissie van betrokken leden samen te stellen die zich de komende tijd over dit probleem wil buigen, om daarna een advies uit te brengen aan de kerkenraad.

Veel mensen in Bredevoort en omstreken dragen de kerk een warm hard toe, niet alleen vanwege de kerkdiensten, maar ook om het mooie en monumentale gebouw in het centrum van ons stadje. Daarom willen wij graag dat iedereen, kerklid of niet, de kans krijgt om mee te denken over de toekomst van de kerk. Een andere mogelijkheid is om deel te nemen in de kleine commissie. U bent welkom.

U kunt uw reactie mailen naar: voorzitter@pkn-bredevoort.nl, maar u mag uw wens of idee ook aan iemand van Katholiek Kontakt Bredevoort of van de PKN Bredevoort persoonlijk doorgeven. Ook een telefonische reactie via tel. 0543-451071 is welkom.

kerkenraad Protestantse Gemeente Bredevoort