HVWD jaarproject 2024

HVWD – Rapportage afgeronde projecten

 Training center met opleiding in koken, voeding, hygiëne en ondernemerschap in Rwanda

 Dit project is met succes gerealiseerd en afgerond. In Gitega, een economisch achtergestelde wijk in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, was er een tekort aan mogelijkheden voor jongvolwassenen om betaald werk te vinden. Dit was voornamelijk te wijten aan het gebrek aan relevante opleidingen. Uitgebreide beroepsopleidingen waren vaak te duur en tijdrovend voor deze doelgroep. Hoewel kortere, volwaardige beroepstrainingen vaak een passende oplossing vormen, was het beschikbare aanbod beperkt.

Jongvolwassenen in deze achtergestelde wijk hadden vaak niet de benodigde kennis en vaardigheden om een eigen bedrijf te starten. Dit project had tot doel om jaarlijks dertig jongeren, zowel mannen als vrouwen, op te leiden tot kok/voedselverwerker in een korte, intensieve training van zes maanden.

Het project omvatte onder andere het huren van geschikte ruimtes, de inrichting van professionele keukens, een intensieve praktijktraining van zes maanden en aanvullende cursussen.

Dankzij dit project krijgen jaarlijks dertig jongvolwassenen de kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige koks/voedselverwerkers, wat hen de mogelijkheid biedt een eigen inkomen te genereren en een eigen bedrijf te starten. Deze jongeren krijgen betere perspectieven voor hun toekomst.

Ondersteuning van burgeroorlog slachtoffers Mezezo & Kobastil in Ethiopië

Een paar jaar geleden werden de dorpen Mezezo en Kobastil in Ethiopië getroffen door een ernstige crisis als gevolg van een gewelddadige aanval door rebellen. Hoewel de rebellen zich sindsdien hebben teruggetrokken, hebben ze aanzienlijke schade aangericht.

Deze gemeenschappen werden geconfronteerd met diverse gezondheidsproblemen, terwijl toegang tot medische zorg vrijwel onmogelijk was geworden. Bovendien kwam het onderwijs volledig tot stilstand doordat scholen, inclusief de gebouwen zelf, evenals stoelen, tafels, boeken en computers, werden geplunderd, beschadigd of vernietigd. Dit leidde tot diepgaande sociale, psychologische en economische crises in de hele gemeenschap.

Het gezondheidscentrum van Mezezo en drie scholen in Mezezo en Kobastil zagen zich genoodzaakt hun deuren te sluiten vanwege de aanzienlijke schade. Dit project had tot doel deze gebouwen te herstellen en cruciale apparatuur te vervangen, waaronder bakkerijmachines, medische apparatuur en schoolmateriaal.

De projectactiviteiten zijn allemaal uitgevoerd en omvatten:

  • Herstel van diverse gebouwen en uitrusting.
  • Aanschaf van geneesmiddelen en benodigdheden.
  • Aanschaf van tien computers met printers.
  • Aanschaf van vee, waaronder kippen, schapen, geiten en koeien.
  • Aanschaf van bakkerijmachines ter vervanging van gestolen apparatuur.
  • Hulp bij de verwerking van psychologische trauma’s.

Dit project heeft met succes bijgedragen aan het herstel en de zelfredzaamheid van de bevolking in Mezezo en Kobastil, Ethiopië, na de noodsituatie, en heeft deze gemeenschappen geholpen om zich te herstellen na de ingrijpende crisis.

Rapportage afgeronde projecten

 Cambodja: Uitbreiding Moeung Char- school met zes klaslokalen

 In de landelijke gebieden van Cambodja is de kwaliteit van het onderwijs vaak onder de maat. Leraren beschikken niet altijd over de vereiste kennis om effectief les te geven, en er is vaak een tekort aan degelijke schoolgebouwen, lesmaterialen en faciliteiten.

Het doel van dit project was om de Moeung Char-basisschool in Cambodja te helpen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en kinderen te inspireren om met plezier te leren. Om dit te bereiken, was een uitbreiding van het schoolgebouw noodzakelijk, evenals de wens om kinderen al vanaf vierjarige leeftijd onderwijs te bieden.

De projectactiviteiten zijn succesvol uitgevoerd. Het bestaande gebouw is uitgebreid met zes nieuwe klaslokalen en nieuwe sanitaire voorzieningen, inclusief een wasgelegenheid. Tevens zijn er maatregelen genomen om adequaat om te gaan met waterafvoer en klimaatverandering. Alle klaslokalen zijn nu voorzien van nieuwe tafels, stoelen en boeken. Het schoolbestuur heeft zich ingezet om beter opgeleide en enthousiaste leerkrachten aan te trekken. Dankzij deze uitbreiding hebben 288 extra kinderen nu toegang tot kwaliteitsonderwijs op de school.

Door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de lessen kindvriendelijker te maken, hoopt het schoolbestuur dat kinderen met plezier naar school gaan en meer leren. Een hygiënische en veilige omgeving draagt bij aan dit doel.

 Syrië: Bouw van een gezondheidscentrum in Syrië

 Het project in Swaiha is met succes afgerond. Deze regio heeft zwaar geleden door jaren van conflict, wat heeft geresulteerd in een ernstig gebrek aan basisvoorzieningen, waaronder voeding, water, elektriciteit, gezondheidszorg, onderwijs, en psychosociale hulp. Dit heeft geleid tot een uiterst uitdagende situatie waarin de bevolking, met name kinderen, te lijden had onder de gevolgen van deze ontberingen.

Voor de inwoners van Swaiha was toegang tot medische zorg problematisch vanwege de slechte bereikbaarheid van het dorp en het ontbreken van een lokale medische post. Vrouwen waren soms gedwongen om langs de weg te bevallen op weg naar een verderop gelegen ziekenhuis. Chronisch zieken en mensen met een beperking konden niet de nodige zorg ontvangen.

Dankzij dit project is de bouw van een gezondheidscentrum mogelijk gemaakt. Dit gezondheidscentrum, gevestigd in het dorp Swaiha, speelt een cruciale rol in het verschaffen van zowel medische zorg als educatieve en recreatieve voorzieningen voor kinderen.

Het project heeft ook voor verandering gezorgd in het leven van de kinderen in Swaiha. Voorheen hadden ze geen geschikte plek om te spelen, onvoldoende voedzaam voedsel en geen ruimte om te praten over de effecten van de langdurige oorlog. Nu is er verbetering merkbaar. Er zijn zes nieuwe klaslokalen en moderne sanitaire voorzieningen gebouwd, evenals een opvangplek voor kinderen en moeders. Hier krijgen kinderen aanvullend onderwijs, terwijl de moeders lessen kunnen volgen in lezen en schrijven. Beide groepen kunnen tevens terecht voor sociale ondersteuning en, indien nodig, extra voedsel.

In totaal profiteren ongeveer 10.000 mensen in Swaiha en de omliggende dorpen van dit waardevolle initiatief. Dit belangrijke project draagt bij aan het verbeteren van de levensomstandigheden in deze gemeenschappen.