Pasen op de Markt in Aalten 31 maart 2024

Ook dit jaar willen we in aansluiting op onze diensten vanuit de verschillende kerken samen naar de Markt optrekken om elkaar om 11.00 uur te ontmoeten en samen te vieren dat Jezus is opgestaan. We willen samen drie Paasliederen zingen en er zal een korte overdenking zijn. De dienst in de Zuiderkerk zal om 09.30 uur beginnen, zodat ook de mogelijkheid er is om op tijd op de Markt te zijn. In de Oude Helena-kerk is er een oecumenische dienst samen met de Rooms Katholieke gemeenschap  om 09.30 uur Ook vanuit de Christelijke Gereformeerde kerk, de Euregio Christengemeente en de Christen Gemeente De Meiberg zullen mensen na hun dienst naar de Markt komen. We hopen op een grote opkomst en een inspirerend moment om met zoveel mensen onze vreugde om de opgestane Heer te delen.

 

Namens het Beraad van kerken,                               Hendrik Jan Zeldenrijk