Procesverloop m.b.t. de Oude Helenakerk

• In 2016 besluit de kerkenraad: Onderzoek de mogelijkheden voor het overdragen van de Oude
Helena Kerk en Elim in één of andere beheersvorm zodanig dat medegebruik door de PGA in de toekomst
gewaarborgd blijft.    Lees meer …..

Rapport Procesbegeleiding Oude HelenaKerk PG Aalten

WOORD VOORAF

Dit rapport is achteraf geschreven. Dat betekent dat ik de afloop van de stukken en gesprekken ken.
Concreet gezegd: De OHK-groep met daarin de SRF opgenomen, trekken per 28 september 2022 de
stekker uit de gesprekken met de kerkenraad over een mogelijke samenwerking op het terrein van
planontwikkeling voor de Oude Helena kerk.  Lees meer ….